dyrektor Jerzy Kopec przemawia na tle prezentacji

Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce 2.0. Za nami pierwsze spotkanie!

Za nami pierwsze spotkanie informacyjno – szkoleniowe pt. „Rola Inwestycji w rozwoju gminy” w projekcie Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce 2.0

W dniu 10 czerwca w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego (KPT) odbyło się pierwsze spotkanie informacyjno-szkoleniowe zatytułowane „Rola Inwestycji w rozwoju gminy”. Wydarzenie to zainaugurowało realizację projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce 2.0”, który ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego regionu poprzez podnoszenie standardów obsługi inwestorów.

W spotkaniu uczestniczyli kluczowi przedstawiciele instytucji, które będą realizować założenia projektu. Wśród nich znaleźli się:

  • Pani Krystyna Sadowska, Dyrektor Działu Obsługi Inwestora KPT,
  • Pan Jerzy Kopeć, Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego,
  • Pani Renata Deptała, Dyrektor Regionu Małopolski Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK),
  • oraz włodarze 24 Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) z Województwa Małopolskiego biorących udział w projekcie.

 

Cele i działania projektu

Projekt, realizowany w latach 2024-2025, obejmuje szereg działań mających na celu promocję walorów gospodarczych Małopolski, tworzenie warunków rozwoju gospodarczego oraz pobudzanie aktywności gospodarczej poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Kluczowe elementy projektu to:

  • Cykl szkoleń i wyjazdów studyjnych: Promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie obsługi inwestora.
  • Wsparcie dla 24 gmin: Pomoc w przygotowaniu oferty inwestycyjnej, materiałów promocyjnych oraz organizacja spotkań dla lokalnych przedsiębiorców zainteresowanych nowymi inwestycjami lub rozwojem istniejących.
  • Doradztwo: Szerokie wsparcie doradcze mające na celu zwiększenie przewagi konkurencyjnej lokalnych gospodarek.

 

Korzyści z Udziału w Projekcie

Jednostki Samorządu Terytorialnego, które spełnią założenia projektowe, otrzymają certyfikat „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce 2.0”. Certyfikowane gminy będą mogły ubiegać się o dodatkowe nagrody finansowe w postaci bonów o wartości 25 000 zł, 15 000 zł lub 10 000 zł, które będą przeznaczone na działania z zakresu promocji gospodarczej JST.

 

Inauguracyjne spotkanie projektu „Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce 2.0” stanowiło ważny krok w kierunku zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Dzięki zaangażowaniu kluczowych instytucji i jednostek samorządu terytorialnego, Małopolska ma szansę stać się regionem przyjaznym inwestorom.

 

Serdecznie zapraszamy do śledzenia kolejnych etapów projektu. Razem możemy zbudować silną, konkurencyjną gospodarkę Małopolski!

 

Źródło: UMWM

 

Pozostałe

Informacja

Promocja marki innowacyjnych MŚP - Expo 2025 Osaka, Kansai w Japonii!

Więcej

Informacja

Przedsiębiorco skorzystaj z dofinansowania - rusza Akademia HR

Więcej

Informacja

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie infrastruktury B+R w małopolskich przedsiębiorstwach

Więcej

Informacja

Badanie na potrzeby utworzenia rejestru usług szkoleniowych sektora NUB

Więcej

Informacja

ESA Spark Funding Poland – fundusze na innowacje. Aplikuj o 75.000 Euro!

Więcej

Informacja

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa

Więcej

Informacja

Przedsiębiorco, skorzystaj ze wsparcia w ekspansji zagranicznej!

Więcej

Informacja

Ruszył nabór do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego!

Więcej

Informacja

Mapa wybranych narzędzi AI w marketingu i sprzedaży

Więcej

Informacja

Małopolskie Bony Rozwojowe Plus

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%