pięć osób podczas szkolenia, dwie kobiety, trzech mężczyzn

Przedsiębiorco skorzystaj z dofinansowania - rusza Akademia HR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór na dofinasowanie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców w obszarze HR w związku ze zmianami demograficznymi i zmianami zachodzącymi na rynku pracy

W ramach konkursu „Akademia HR” wypracowano dwa narzędzia, które pozwolą przedsiębiorcy na określenie sugerowanych potrzeb rozwojowych w obszarze HR oraz umożliwią mu wybór oferty szkoleniowo-doradczej odpowiadającej na te potrzeby:

  1. Autodiagnoza – interaktywny kwestionariusz do wypełnienia przez przedsiębiorcę, służący do oszacowania potrzeb w zakresie wzmocnienia kompetencji z obszaru polityki personalnej, niezbędnych do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. WAŻNE: Raport z autodiagnozy generowany po wypełnieniu kwestionariusza jest wymagany przez Operatora na etapie rekrutacji do projektu;
  2. Opis kompetencji w obszarze HR – dokument stanowiący podstawę wyboru usług rozwojowych. Opis kompetencji może podlegać okresowej aktualizacji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro (bez osób samozatrudnionych niezatrudniających pracowników), mali, średni i duzi przedsiębiorcy:

  • planujący przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym właścicieli, kadrę HR, kadrę menadżerską, pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze,
  • spełniający warunki uzyskania pomocy de minimis,
  • gotowi do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia,
  • posiadający Raport z przeprowadzonej autodiagnozy potrzeb w zakresie kompetencji z obszaru HR. 

Wypełnij kwestionariusz autodiagnozy!

Na co możesz przeznaczyć dofinasowanie?

Na usługi szkoleniowe i doradcze z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą przeszkolić osoby odpowiedzialne za politykę personalną firmy, w tym:

  • właścicieli,
  • kadrę HR,
  • kadrę menadżerską,
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.


Usługi rozwojowe (szkolenia i doradztwo), z których może skorzystać przedsiębiorca, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z autodiagnozy oraz mieszczą się w Opisie kompetencji kadr w obszarze HR.

Ile możesz otrzymać?

Kwota jaką może otrzymać przedsiębiorca na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od założeń przyjętych przez danego Operatora.

Znajdź operatora

Wsparcie wyniesie do 80 % wartości projektu, co oznacza, że pozostałe 20% zapewniają przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

Terminy zgłoszeń

Start: 25.03.2024

Zakończenie: 30.11.2026

Źródło: PARP

 

Pozostałe

Informacja

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie infrastruktury B+R w małopolskich przedsiębiorstwach

Więcej

Informacja

Badanie na potrzeby utworzenia rejestru usług szkoleniowych sektora NUB

Więcej

Informacja

ESA Spark Funding Poland – fundusze na innowacje. Aplikuj o 75.000 Euro!

Więcej

Informacja

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa

Więcej

Informacja

Przedsiębiorco, skorzystaj ze wsparcia w ekspansji zagranicznej!

Więcej

Informacja

Ruszył nabór do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego!

Więcej

Informacja

Mapa wybranych narzędzi AI w marketingu i sprzedaży

Więcej

Informacja

Małopolskie Bony Rozwojowe Plus

Więcej

Informacja

Skorzystaj z  bezpłatnego wsparcia i postaw pierwsze kroki w projektach B+R

Więcej

Informacja

Centrum Business in Małopolska Certyfikowanym Partnerem PAIH!

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%