Otwarty laptop z napisem angielskim: never stop learning

Małopolskie Bony Rozwojowe Plus

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego do skorzystania z dotacji w formie bonów rozwojowych.

Kto może otrzymać wsparcie?

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z metropolią krakowską (Miasto Kraków, powiat: krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki)
  • przedsiębiorcy i ich pracownicy (zatrudnieni co najmniej od dnia zgłoszenia na usługę rozwojową do momentu jej zakończenia)

1 bon rozwojowy to maksymalnie 60 zł

Jaki jest poziom dofinansowania?
W ramach projektu można uzyskać 50% lub 80% dofinansowanie do bonu rozwojowego (w ramach pomocy de minimis).
Pomoc można przeznaczyć na dofinansowanie usług rozwojowych tj. szkoleń w tym studiów podyplomowych, doradztwa, egzaminów.

Wszystko możesz załatwić elektronicznie przez system informatyczny do obsługi bonów. Został on zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum konieczne formalności i jest dostępny z każdego miejsca.

Wysokość dofinansowania:

Maksymalne limity dofinansowania Limity bonów
Samozatrudniony – 7 680 zł
1 – 3 pracowników – 11 520 zł
4 – 9 pracowników – 15 360 zł
10 – 19 pracowników – 23 040 zł
20 – 49 pracowników – 38 400 zł
50 – 99 pracowników – 69 120 zł
100 – 249 pracowników – 130 560 zł
Samozatrudniony – 160 szt.
1-3 pracowników – 240 szt.
4-9 pracowników – 320 szt.
10-19 pracowników – 480 szt.
20-49 pracowników – 800 szt.
50-99 pracowników – 1440 szt.
100-249 pracowników – 2720 szt.

Jak wziąć udział w projekcie Małopolskie Bony Rozwojowe plus? Wejdź na stronę MARR - dowiedz się więcej!

Projekt: „MAŁOPOLSKIE BONY ROZWOJOWE PLUS” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP; Numer umowy: RPMP.08.04.01-12-0067/19-00.

Wartość projektu wynosi 63,020,550.25 zł w tym dofinansowanie pochodzące w 100% ze środków UE, Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 53,567,467.71 zł, co stanowi 85% wartości projektu.

Źródło: MARR S.A.

Pozostałe

Informacja

Skorzystaj z  bezpłatnego wsparcia i postaw pierwsze kroki w projektach B+R

Więcej

Informacja

Centrum Business in Małopolska Certyfikowanym Partnerem PAIH!

Więcej

Informacja

Ruszają dotacje z EENergy! Do zdobycia 10 tys. euro na zmniejszenie zużycia energii w firmie.

Więcej

Informacja

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Więcej

Informacja

Spotkajmy się w Polskiej Strefie Inwestycji – nagrody Krakowskiego Parku Technologicznego rozdane!

Więcej

Informacja

Nowe produkty i usługi? Tak! Rusza nabór wniosków dla przedsiębiorców na wdrażanie innowacji

Więcej

Informacja

Motorola Solutions przejmuje Silent Sentinel

Więcej

Informacja

Małopolska wśród najlepszych regionów rankingu wydawnictwa fDi Intelligence

Więcej

Informacja

Erasmus Global - dofinansowanie dla młodych przedsiębiorców.

Więcej

Informacja

Przemysł 4.0? Zaczynamy transformację cyfrową małopolskich firm - pomogą w tym Fundusze Europejskie!

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%