mikroskop i fiolki w laboratorium

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie infrastruktury B+R w małopolskich przedsiębiorstwach

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na realizację przedsięwzięć dotyczących rozwijania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności obejmującej prace badawczo-rozwojowe.

W ramach projektu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć dotyczących rozwijania infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia prac B+R oraz służącej uruchamianiu bądź rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach.  

Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia oraz podstawę jego oceny stanowi agenda badawcza rozumiana jako plan dotyczący przeprowadzenia prac B+R, mających na celu opracowanie innowacji produktowych lub innowacji w procesie biznesowym (dotyczących podstawowych funkcji przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług) co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Minimalny zakres wymaganej agendy badawczej określony został w Załączniku nr 10 do Regulaminu. 

Wsparcie w ramach naboru jest udzielane wyłącznie na projekty dotyczące inwestycji w całości zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 500 000,00 PLN

DLA KOGO?

  • partnerstwa
  • przedsiębiorstwa
  1. MŚP i przedsiębiorstwa typu small mid-caps.
  2. Konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw reprezentowane przez lidera, którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps .
  3. Konsorcja/partnerstwa przedsiębiorstw z udziałem organizacji badawczych, reprezentowane przez lidera, którym jest MŚP lub przedsiębiorstwo typu small mid-caps. 
  4. Przedsiębiorstwa inne niż MŚP i small mid-caps wyłącznie w przypadku: 
    współpracy z MŚP (realizacja projektu w ramach konsorcjum/partnerstwa lub inna, udokumentowana forma współpracy w zakresie dotyczącym realizacji projektu lub wykorzystania jego efektów) oraz wykazania wymiernych efektów (korzyści) wynikających z danej formy współpracy dla MŚP. 

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wnioski i wymagane załączniki należy składać od 27.03.2024 r. do 20.05.2024 r. do godz. 15:00.

Wnioski składane online przez system IGA do instytucji organizującej nabór: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Obligatoryjnie wszystkie dokumenty muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES

Gdzie szukać informacji?

Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin naboru wraz z załącznikami, jak również kontakt telefoniczny do organizatora oraz do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, można znaleźć na stronie internetowej Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. 

Źródło: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2017

Pozostałe

Informacja

Badanie na potrzeby utworzenia rejestru usług szkoleniowych sektora NUB

Więcej

Informacja

ESA Spark Funding Poland – fundusze na innowacje. Aplikuj o 75.000 Euro!

Więcej

Informacja

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa

Więcej

Informacja

Przedsiębiorco, skorzystaj ze wsparcia w ekspansji zagranicznej!

Więcej

Informacja

Ruszył nabór do honorowej Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego!

Więcej

Informacja

Mapa wybranych narzędzi AI w marketingu i sprzedaży

Więcej

Informacja

Małopolskie Bony Rozwojowe Plus

Więcej

Informacja

Skorzystaj z  bezpłatnego wsparcia i postaw pierwsze kroki w projektach B+R

Więcej

Informacja

Centrum Business in Małopolska Certyfikowanym Partnerem PAIH!

Więcej

Informacja

Ruszają dotacje z EENergy! Do zdobycia 10 tys. euro na zmniejszenie zużycia energii w firmie.

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%