Studenci

Kapitał ludzki

Małopolska jest drugim co do wielkości ośrodkiem akademickim w kraju. Świetnie wykształceni specjaliści (w tym wysoki odsetek absolwentów kierunków technicznych i przyrodniczych) jest jednym z największych atutów regionu.

Ośrodek akademicki

W całej Małopolsce w roku akademickim 2022/2023 studiowało 144,2 tys. osób (w tym 8,7 tys. cudzoziemców) na 25 uczelniach mających siedzibę w województwie małopolskim.

Największym ośrodkiem akademickim jest Kraków, gdzie naukę pobierało 127,6 tys. osób (w tym 8,2 tys. cudzoziemców).

To w Krakowie mają swoją siedzibę najlepsze uniwersytety w kraju – wg Rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2023 – Uniwersytet Jagielloński jest na 1. miejscu w Polsce wśród uniwersytetów, a Akademia Górniczo-Hutnicza plasuje się na 2. miejscu wśród uczelni technicznych.

I właśnie te uczelnie cieszą się największym zainteresowaniem maturzystów. Uczelnie te zostały także wyróżnione w prestiżowym rankingu szanghajskim „1000 najlepszych uczelni świata”:

 • Uniwersytet Jagielloński (401-500 miejsce)
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie (601-700 miejsce)

Małopolskie uczelnie wyższe stawiają na rozwój nowoczesnego kształcenia, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy stąd oferują kierunki studiów, takie jak m.in.: biotechnologia, IT, inżynieria materiałowa, chemia i inżynieria procesowa, elektronika i telekomunikacja, technologie chemiczne, wzornictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, filologie. 

Poniżej rozkład studentów na najliczniejszych kierunkach:

 • Biznes, administracja i prawo – 28,1 tys. (19,5%)
 • Technika, przemysł i budownictwo – 26,0 tys. (18,1%)
 • Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja – 23,1 tys. (16,0%)
 • Nauki humanistyczne i sztuka – 18,1 tys. (12,5%)

W 2022 r. dyplom ukończenia studiów wyższych w Małopolsce uzyskało 36,3 tys. osób, w tym 1,7 tys. cudzoziemców.

Najliczniejsza grupa absolwentów zakończyła studia na poniższych kierunkach:

 • Technika, przemysł i budownictwo 8,3 tys. osób (22,8% wszystkich absolwentów)
 • Biznes, administracja i prawo – 7,4 tys. (20,4%)
 • Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja – 4,4 tys. (12,3%)
 • Nauki humanistyczne i sztuka – 4,0 tys. (11,1%)

Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. wśród wszystkich studentów było 8,7 tys. cudzoziemców, co stanowiło 6,1% ogólnej liczby studentów. Zagraniczni studenci pochodzili ze 125 krajów. Największą grupę, liczącą 5,0 tys. osób, stanowili studenci z Ukrainy (57,0% studentów z zagranicy). Licznie reprezentowana była Białoruś – 0,9 tys. studentów (10,1%), a także: Norwegia – 0,4 tys. (4,8%), Chiny – 0,3 tys. (3,8%) oraz Hiszpania – 0,3 tys. (3,2%).

W studiach podyplomowych w roku akademickim 2022/2023, według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r., uczestniczyło 10,3 tys. osób (w tym 0,2 tys. cudzoziemców). Uczestnicy studiów podyplomowych uzupełniali swoją wiedzę przede wszystkim w ramach kierunków należących do grup:

 • Biznes, administracja i prawo – 3,9 tys. osób (38,1% ogólnej liczby uczestników)
 • Kształcenie – 1,3 tys. (12,5%), Zdrowie i opieka społeczna – 1,0 tys. (10,1%)
 • Technologie teleinformacyjne – 0,9 tys. (8,9%)
 • Technika, przemysł i budownictwo – 0,9 tys. (8,8%)
 • W roku akademickim 2021/2022 wydano 8,3 tys. świadectw potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych.

Rynek pracy

Na duży potencjał małopolskiego rynku pracy wpływają poniższe czynniki:

 • 2 mln mieszkańców to osoby w wieku produkcyjnym (2022), z czego ok. 1,5 mln stanowią osoby aktywne zawodowo (pracujący lub aktywnie poszukujący pracy)
 • Małopolska jest atrakcyjnym miejscem pracy dla cudzoziemców; w samym 2021 r. wydano ponad niemal 43 tys. zezwoleń na pracę dla obcokrajowców
 • według prognozy demograficznej opracowanej przez GUS, do 2035 r. będzie następował stały wzrost liczby mieszkańców w Małopolsce

Sytuacja na małopolskim rynku pracy ma swoje odzwierciedlenie w poniższych wskaźnikach statystycznych dotyczących zarówno Małopolski jak i samego Krakowa.

MAŁOPOLSKA (czerwiec 2023)

 • stopa bezrobocia – 4,3%
 • bezrobotni zarejestrowani – 61,5 tys.
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 7 645,76 zł
 • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – 548,4 tys.

KRAKÓW (czerwiec 2023)

 • stopa bezrobocia – 2,0%
 • bezrobotni zarejestrowani – 10,8 tys.
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 9 134,24 zł
 • przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw – 243,6 tys.

Pozostałe

Gospodarka

Więcej

Infrastruktura

Więcej

Przyjazność biznesowa

Więcej

Inteligentne specjalizacje

Więcej

Nowoczesne usługi biznesowe

Więcej

Sieci współpracy

Więcej

Największe inwestycje

Więcej

Turystyka

Więcej

Jakość życia

Więcej

Położenie

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%