litera

Europejski Region Przedsiębiorczości

Małopolska to nie tylko jeden z najpiękniejszych polskich regionów, ale także silny ośrodek gospodarczy i doskonałe miejsce do rozwoju biznesu. To przestrzeń oferująca szerokie możliwości dla nowoczesnej gospodarki opartej na innowacjach, zrównoważonym rozwoju i kreatywności mieszkańców.

Dowodów na to, że Małopolska jest regionem przyjaznym dla biznesu, nie brakuje. Wśród nich są prestiżowe wyróżnienia, wysokie pozycje w niezależnych międzynarodowych rankingach, ale i konkretne statystyki pokazujące atrakcyjność inwestycyjną.

EUROPEJSKI REGION PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2024 – WYRÓŻNIENIE SPECJALNE

Małopolska, jako jedyna w Europie, może poszczycić się specjalnym wyróżnieniem w konkursie „Europejski Region Przedsiębiorczości” (ERP) na 2024 r., przyznanym jednogłośnie przez jury, w którym zasiadają przedstawiciele najważniejszych unijnych instytucji, w tym Komitetu Regionów UE i Komisji Europejskiej. Tytuł ERP na dany rok otrzymują regiony posiadające przyszłościową wizję rozwoju i wspierania przedsiębiorczości. Warto podkreślić, że Małopolska znalazła się na europejskim podium już po raz drugi – nagrodą ERP została także uhonorowana w 2016 r.       

Województwo Małopolskie zostało docenione przede wszystkim za tworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości, silne partnerstwo regionalne i zaangażowanie wielu instytucji w działania służące wzmacnianiu potencjału biznesowego i innowacyjnego regionu. Dużą rolę odegrała też gotowość do bycia ośrodkiem eksperckiej wiedzy oraz partnerem do współpracy dla ukraińskich instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców, w tym we wspieraniu Ukrainy w jej odbudowie i europejskich aspiracjach. Przez ostatnie lata Małopolska zgromadziła bowiem ogromny pakiet wiedzy i doświadczeń, m.in. z zakresu wdrażania funduszy europejskich, budowania ekosystemu przedsiębiorczości, tworzenia strategii innowacji. Eksperci z Małopolski są chętni dzielić się tą wiedzą z instytucjami z Ukrainy, by dzięki temu mogli oni zbudować na nowo swój potencjał gospodarczy na poziomie europejskim.

 

Biznes to MY

Małopolska i Kraków jako stolica regionu od lat plasują się w czołówce rankingów oceniających atrakcyjność inwestycyjną regionu:

 • Kraków wśród europejskich liderów w rankingu fDi’s European Cities and Regions of the Future 2024 – „Top 10 Large European Cities of the Future 2024”: miejsce w kategorii „przyjazność biznesowa”, 1. miejsce w kategorii „kapitał ludzki i styl życia”, 6. miejsce w kategorii „potencjał gospodarczy”, 4. miejsce w kategorii „overall”
 • Kraków na miejscu na świecie wśród miast najbardziej atrakcyjnych dla międzynarodowych usług biznesowych w prestiżowym rankingu Tholons Services Globalization City Index 2021
 • Kraków na miejscu w rankingu Forbesa w kategorii „Miasto Przyjazne Biznesowi”.

Dobry klimat dla biznesu potwierdzają też już zrealizowane inwestycje w Małopolsce. Wśród globalnych korporacji, które już zainwestowały w regionie, są m.in. Cisco, Motorola, Google, Shell, Philip Morris, Lufthansa, MAN Trucks, Mabuchi Motors.

 

TworzyMY klimat dla biznesu

AKTYWNOŚĆ BIZNESOWA:

 • Ponad 480 tys. podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Małopolsce ( miejsce w Polsce)
 • miejsce Małopolski wśród polskich regionów pod względem wkładu do krajowego PKB (PKB Małopolski stanowi 8,0% PKB kraju)
 • miejsce Małopolski pod względem liczby startupów

DOSTĘPNOŚĆ WYSOKIEJ KLASY SPECJALISTÓW:

 • 37 tys. absolwentów uczelni rocznie, prawie 150 tys. studentów, 25 uczelni (w tym najstarsza polska uczelnia – Uniwersytet Jagielloński)
 • 1,5 mln osób aktywnych zawodowo

WSPARCIE DLA BIZNESU:

 • Ponad 300 mln euro wsparcia na badania i rozwój oraz przedsiębiorczość w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na lata 2021-2027
 • 45 ośrodków wsparcia innowacji i przedsiębiorczości
 • prężna działalność Centrum Business in Małopolska – centrum obsługi inwestora i eksportera

 

Pozostałe

Położenie i komunikacja

Więcej

Kapitał ludzki

Więcej

Gospodarka

Więcej

Infrastruktura

Więcej

Przyjazność biznesowa

Więcej

Inteligentne specjalizacje

Więcej

Nowoczesne usługi biznesowe

Więcej

Sieci współpracy

Więcej

Największe inwestycje

Więcej

Turystyka

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%