Osoby siedzą na trawie w parku i rozmawiają

Jakość życia

Małopolska jest atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i spędzania wolnego czasu. To region świadomie czerpiący ze swojej tradycji i dziedzictwa kulturowego, tworzący jednocześnie przestrzeń do rozwoju. Bogate zasoby naturalne zapewniają relaks po pracy.

Wysoką jakość życia w Małopolsce i Krakowie generuje:

 • dostępność i marka miejsca z bogatą ofertą form spędzania czasu wolnego
 • bogata oferta kulturalna - życie kulturalne regionu toczy się wśród wielu dawnych klasztorów, kościołów, muzeów, zespołów dworskich, pałaców, ogrodów, miasteczek z charakterystycznymi budynkami i zabytkami sztuki ludowej
 • atmosfera akademicka Krakowa, różnorodność kulturowa i poczucie wspólnoty
 • bardzo dobra infrastruktura mieszkaniowa i usługowa w regionie
 • dostępność do oświaty i edukacji, także w językach obcych
 • świetne warunki dla turystyki aktywnej i wypoczynkowej
 • bogata baza gastronomiczna i noclegowa
 • bliskość przyrody i jedne z najpiękniejszych na świecie miejsc wpisanych na listę UNESCO na wyciągnięcie ręki
 • dłuższa od średniej krajowej długość życia - odpowiednio mężczyźni 74,9 lat oraz kobiety 82,2 lat. Przy czym zaznaczyć trzeba, że mężczyźni w Małopolsce żyli najdłużej spośród mężczyzn z pozostałych województw
 • dbałość o jakość wody i ekosystemów w regionie
 • coraz większy udział pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej w Krakowie i regionie
 • pozytywny trend dotyczący poziomu wykształcenia ludności – w Małopolsce jest 24,4% osób z wykształceniem wyższym, a lepszy wynik ma jedynie województwo mazowieckie

Pozostałe

Europejski Region Przedsiębiorczości

Więcej

Położenie i komunikacja

Więcej

Kapitał ludzki

Więcej

Gospodarka

Więcej

Infrastruktura

Więcej

Przyjazność biznesowa

Więcej

Inteligentne specjalizacje

Więcej

Nowoczesne usługi biznesowe

Więcej

Sieci współpracy

Więcej

Największe inwestycje

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%