Wsparcie finansowe

Wsparcie finansowe

Potrzebujesz dodatkowego kapitału, aby rozpocząć lub rozwinąć działalność na nowych rynkach? Dowiedz się z jakich kredytów i usług możesz skorzystać jako eksporter i znajdź rozwiązanie najlepsze dla Ciebie.

Finansowanie przez banki komercyjne

Banki mają bardzo szeroką ofertę finansowania i z pewnością są w stanie dopasować formę kredytowania do naszych potrzeb i planów. Dostępność finansowania w bankach jest silnie uzależniona od zdolności kredytowej, czyli od kondycji finansowej firmy.

Oferta kredytowa ma różne formy, cechy, warianty (kredyt w rachunku bieżącym, obrotowy, inwestycyjny, leasing, faktoring), a także różne nazwy marketingowe. Aby uzyskać szczegóły oferty, najlepiej skontaktować się z opiekunem klienta w banku.

Finansowanie i kredyty dla eksporterów są oferowane nie tylko przez banki komercyjne, ale i przez państwową instytucję, jaką jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
texttextPrzejdź

BGK oferuje m.in.:

  • kredyty inwestycyjne na rozwój eksportu (dla większych przedsiębiorców – o rocznych obrotach przekraczających 10 mln zł),
  • kredyty na prefinansowanie eksportu (dla firm z ważnym kontraktem eksportowym)
  • gwarancje de minimis (dla mniejszych przedsiębiorców, którzy nie przekraczają progu 10 mln zł obrotu rocznie). Gwarancje takie stanowią zabezpieczenie dla kredytów udzielanych przez banki komercyjne. Pozwala to przedsiębiorstwom o niższej zdolności kredytowej zaciągać je i jednocześnie dysponować swoim majątkiem bez konieczności zastawiania go. Gwarancję de minimis BGK można też uzyskać poprzez niektóre banki komercyjne „w pakiecie” z udzielanym przez nie kredytem. Wtedy nasz bank komercyjny pośredniczy w uzyskaniu takiej gwarancji.

Oferta Grupy PFR

Warto zapoznać się z szeroką gamą produktów oferowanych przez Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju
texttextPrzejdź

Gwarancje eksportowe

Na szczególną uwagę zasługują gwarancje płatnicze dla eksporterów oferowane przez KUKE. Zabezpieczają terminową spłatę zobowiązań eksportera wobec swoich dostawców w Polsce i za granicą. Eksporter dokonując zakupu dostaw lub usług może dzięki gwarancji KUKE uzyskać korzystniejsze warunki płatności, w szczególności odroczenie płatności (kredyt kupiecki), od swojego dostawcy i zabezpieczyć płatność w wysokości 80 proc. swojego zobowiązania gwarancją KUKE. Dzięki gwarancji możesz uzyskać:

  • korzystniejsze warunki płatności
  • pewność otrzymania zapłaty
  • narzędzie do negocjowania dostaw na lepszych warunkach finansowych

Faktoring eksportowy

Instrumentem finansowym wartym rozważenia przy podejmowaniu ekspansji zagranicznej jest oferowany na przykład przez państwową spółkę KUKE Finance (i wiele instytucji komercyjnych) faktoring eksportowy. Jest to wykup naszych należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług za granicą przez firmę faktoringową (faktora). Faktoring może przyjąć dwie formy:

  • faktoringu niepełnego – w ramach którego KUKE wykupuje od nas należności, płacąc nam do 90% ich wartości. Pozostała część jest wypłacana po dokonaniu zapłaty przez kontrahenta, jednak nie przejmując na siebie ryzyka niewypłacalności kontrahenta
  • faktoringu pełnego, w ramach którego KUKE przejmuje na siebie należności wraz z ryzykiem. Szczególnie korzystna przy podejmowaniu współpracy z nowymi, nieznanymi nam odbiorcami zagranicznymi

0% VAT dla transakcji eksportu

Eksportujesz poza Unię Europejską? Dowiedz się jak stosować stawkę 0% VAT.
texttextPrzejdź

Pozostałe

Wsparcie Centrum Business in Małopolska

Więcej

ABC eksportu

Więcej

Baza wiedzy eksportowej

Więcej

Międzynarodowa baza firm

Więcej

Zamówienia organizacji międzynarodowych

Więcej

Kultura biznesowa

Więcej

Fundusze Europejskie

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%