Uczestnicy konferencji

Power up your Business in Małopolska 2

Projekt „Power up your Business in Małopolska 2” to oferta dla małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski oraz dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych.

Okres realizacji:

marzec 2019 r. – grudzień 2023 r.

Lider projektu:

MARR S.A.

Partnerzy:

Województwo Małopolskie i Krakowski Park Technologiczny

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.3.

Projekt „Power up your Business in Małopolska 2” skierowany był do przedsiębiorców reprezentujących sektor MŚP oraz zainteresowanych eksportem swoich produktów i usług na rynki zagraniczne, umożliwiał udział w wydarzeniach zagranicznych i krajowych

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotyp Województwa Małopolskiego, flaga Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt „Power up your Business in Małopolska 2” składał się z dwóch podstawowych działań: promocji oferty gospodarczej regionu  oraz wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie.

 

1. SPOTKANIA INFORMACYJNE

Spotkania dostarczały wiedzy z różnych dziedzin gospodarki, możliwość pozyskania kontaktów w środowisku lokalnym i międzynarodowym i poznania dobrych praktyk w zakresie promocji gospodarczej.

Więcej informacji i kontakt:  marlena.podgorska-bajor@marr.pl

 

2. PREZENTACJA OFERTY GOSPODARCZEJ MAŁOPOLSKI 

W ramach realizacji projektu zorganizowano wystąpienia targowe regionu Małopolski wraz z reprezentującymi go przedsiębiorstwami na poniższych międzynarodowych wydarzeniach branżowych:

L.p. Nazwa wydarzenia Miejsce Data
1. KAZBUILD - targi budowlane  Ałmaty, Kazachstan Wrzesień 2019
2. Cosmoprof Asia - targi kosmetyczne  Hongkong, Chiny Listopad 2019
3. Hannover Messe 2021 - targi przemysłowe on-line  online Kwiecień 2021
4. GITEX Technology Week 2021 - targi nowoczesnych technologii  Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Październik 2021
5. Hannover Messe 2022 - targi przemysłowe  Hanower, Niemcy Maj/Czerwiec 2022
6. Salima Technology 2023 - targi technologii spożywczych  Brno, Czechy Luty 2023
7. Mobile World Congress 2023 - targi technologii mobilnych  Barcelona, Hiszpania Luty/Marzec  2023
8. GITEX Global 2023 - targi nowoczesnych technologii  Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Październik 2023

3. BROKERING EKSPORTOWY
Dzięki współpracy z wieloma międzynarodowymi instytucjami otoczenia biznesu MARR oferował pośrednictwo w kontaktach biznesowych. Zainteresowanym firmom przedstawiał ofertę zagranicznych kontrahentów, zaś zainteresowanym firmom z Europy, Azji czy Afryki prezentował potencjał małopolskich przedsiębiorców. Analizował i proponował najlepsze rozwiązania i narzędzia do wejścia na nowy rynek, a także organizował spotkania szkoleniowe z ekspertem.

Więcej informacji i kontakt:  marlena.podgorska-bajor@marr.pl

 

4. EUROPEJSKI ZESPÓŁ ANALIZ
MARR badała i analizowała potrzeby przedsiębiorców dotyczące ich działań w zakresie internacjonalizacji w odniesieniu do sytuacji związanej z Covid-19. Kluczowym działaniem do pozyskania i wymiany danych było skupienie instytucji otoczenia biznesu i rozwoju regionalnego z różnych krajów Europy.

Kontakt: marlena.podgorska-bajor@marr.pl

 

5. MISJE GOSPODARCZE IMPORTERÓW W MAŁOPOLSCE
Możliwy był udział w spotkaniach biznesowych w ramach przyjazdowych misji gospodarczych.

Podczas misji gospodarczych możliwe były:

  • spotkania w formule B2B w Krakowie i na terenie Małopolski
  • pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych i określeniu profilu branżowego

Więcej informacji i kontakt:  marlena.podgorska-bajor@marr.pl

 

6. PROMOCJA INWESTYCYJNA
W ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska 2” możliwy był udział w zagranicznych wydarzeniach promocyjno-informacyjnych w celu prezentacji małopolskiego potencjału inwestycyjnego.

Lp. Nazwa Miejsce Data Działania
1

Bio Trinity - sektor life science

Londyn / UK Kwiecień 2022 Prezentacja gospodarcza Małopolski, spotkania B2B, sektor life science
2

Bio International Convention - sektor life science

San Diego / USA Czerwiec 2022 Prezentacja gospodarcza Małopolski, spotkania B2B, sektor life science
3

Precision Medicine World Conference - sektor life science

 

San Jose / USA Czerwiec 2022 Prezentacja gospodarcza Małopolski, spotkania B2B, sektor life science
4

NAIAS POLISH AUTOMOTIVE TRADE MISSION - sektor automotive / electromobility

Detroit / USA Wrzesień 2022 Prezentacja gospodarcza Małopolski, spotkania B2B, sektor automotive / electromobility
5

IAA Transportation - sektor automotive / electromobility

Hanower / Niemcy Wrzesień 2022

Prezentacja gospodarcza Małopolski, spotkania B2B, sektor automotive / electromobility

6

5th Automotive World 2022 - sektor automotive / electromobility

Nagoya / Japonia Październik 2022

Prezentacja gospodarcza Małopolski, spotkania B2B, sektor automotive / electromobility

Więcej informacji i kontakt: Łukasz Blacha, Krakowski Park Technologiczny, tel: 12 640 19 49, lblacha@kpt.krakow.pl

Wszystkie działania realizowane były w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska 2” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski.

Głównymi celami projektów były: rozwój nowych inwestycji bezpośrednich, wsparcie eksportu małopolskich przedsiębiorstw oraz promocja wizerunku gospodarczego Województwa Małopolskiego.

Pozostałe

Projekt

Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie

Więcej

Projekt

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Więcej

Projekt

Innowacyjna Małopolska

Więcej

Projekt

Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Support and development for your company

Więcej

Projekt

Invest in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Grow with us

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%