StartUP Małopolska

Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie

Projekt skierowany był do przedsiębiorców z Małopolski, działających na rynku nie dłużej niż 3 lata, którzy chcieli podnosić swoje kompetencje biznesowe oraz rozwijać własne firmy. Z oferty projektu mogły skorzystać też osoby planujące założenie działalności, poszukujące inspiracji i możliwości rozwoju.

Okres realizacji:

kwiecień 2020 r. – marzec 2023 r.

Lider projektu:

Województwo Małopolskie

Źródło finansowania:

Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 3.2

#StartUP Małopolska był to program akceleracyjny skierowany do startupowców, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Małopolski, którzy chcieli rozwijać swój biznes.

Wymieniony program to było jedno z działań w ramach projektu pn. „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie” realizowanego przez Województwo Małopolskie, który był finansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było: wzmocnienie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw MŚP we wczesnej fazie rozwoju, głównie startupów działających w oparciu o nowe technologie, którego zadaniem było wywarcie pozytywnego wpływu na wzrost potencjału sektora MŚP w regionie.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

  • Program akceleracyjny #StartUP Małopolska –  program szkoleniowo-mentorski dla MŚP z Małopolski we wczesnej fazie rozwoju (działających na rynku do 36 m-cy), który miał na celu podniesienie kompetencji przedsiębiorców w obszarach kluczowych dla rozwoju biznesu, w tym w zakresie marketingu, sprzedaży i prezentacji oferty. Cykl szkoleń poprzedziły warsztaty przedakceleracyjne, podczas których uczestnicy analizowali modele biznesowe i strategie marketingowo-sprzedażowe swoich firm i wyodrębniali obszary do optymalizacji, a tym samym definiowali zakres wsparcia w ramach programu akceleracyjnego, aby jak najlepiej odpowiadał na ich potrzeby. Każda z firm korzystała także z usług mentorskich – indywidualnej pracy z mentorem (średnio 30 godzin) w wybranym przez siebie obszarze wymagającym doskonalenia i rozwoju. Firmy zostały objęte opieką managera akceleracji, który określił dla nich ścieżkę wzrostu i rozwoju. Dodatkowo firmy miały możliwość uzyskania dofinansowania udziału w najważniejszych wydarzeniach branżowych i startupowych. Uczestnictwo w programie było dla młodych przedsiębiorców okazją, by zdobyć nowe kompetencje i umiejętności, w efekcie czego mogli rozwinąć swoje firmy, udostępnić nowe produkty i usługi oraz wprowadzić je na nowe rynki. Każda edycja poddawana była ewaluacji, aby wsparcie mogło być jak najlepiej dopasowane do potrzeb firm. Województwo Małopolskie zrealizowało już 9 edycji programu, w których udział wzięło łącznie 64 przedsiębiorców z regionu.

  • Organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze – głównym założeniem zorganizowanych przedsięwzięć było stworzenie środowiska sprzyjającego networkingowi, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu nowych kontaktów. Jednym z flagowych wydarzeń był Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce, organizowany w regionie od 2010 r. To globalna inicjatywa mająca na celu promowanie idei bycia przedsiębiorczym. Rokrocznie, przez jeden tydzień listopada, organizowanych jest szereg spotkań, warsztatów, szkoleń, podczas których uczestnicy mogą podnosić swoje kompetencje związane z rozwojem biznesu. Wydarzenie inauguruje Spotkanie Młodego Biznesu. W projekcie organizowane są także mniejsze spotkania o charakterze networkingowym, w tym wydarzenia wpisujące się w cele ogólnoeuropejskiej inicjatywy Startup Europe Week.

Okres realizacji projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie”: 01.04.2020–31.03.2023 r.

Wartość projektu: 3 766 232,50 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 3 195 789,62 zł.

Zadania zrealizowane w ramach projektu były kontynuacją działań wdrażanych w projekcie „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie” (RPO WM 2014-2020).

Kontakt:

  • w sprawie programu akceleracyjnego: Małgorzata Kwiecień, tel. 012 63 03 475,                                                                      e-mail: malgorzata.kwiecien@umwm.malopolska.pl
  • w sprawie wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze: Barbara Nieć, tel. 012 63 03 370,           e-mail: barbara.niec@umwm.malopolska.pl
Więcej

Pozostałe

Projekt

Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

Więcej

Projekt

Innowacyjna Małopolska

Więcej

Projekt

Promocja Małopolskiej Oferty Eksportowej na arenie międzynarodowej

Więcej

Projekt

Power up your Business in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Support and development for your company

Więcej

Projekt

Invest in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Inwestycja w Przyszłość

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Grow with us

Więcej

Projekt

Business in Małopolska – Partnership Network

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%