roboty humanoidalne piszące na laptopach

Ruszyły Bony na innowacje dla MŚP!

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 przedsiębiorstwa MŚP, które prowadzą działalność na terenie województwa małopolskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w formie Bonów na innowacje.

Bony na innowacje to rozwiązanie skierowane do mikro, małych i średnich firm prowadzących działalność na terenie naszego województwa. Przedsiębiorcy z dostępnego katalogu wybierają wykonawcę usług badawczo-rozwojowych oraz proinnowacyjnych, wśród których znajdują się: jednostki naukowe, akredytowane ośrodki innowacji, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, jednostki uprawnione do oceny zgodności wyrobów oraz kancelarie patentowe.

Na co może liczyć przedsiębiorca?
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to aż 300 tys. zł! Maksymalny procent dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych.

Jakie usługi obligatoryjnie?
W katalogu usług badawczo-rozwojowych, który jest obligatoryjnym elementem projektu, są badania, testy i doświadczenia, w tym prototypy i projekty pilotażowe. Przedsiębiorca może również przeznaczyć środki na testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Co na uzupełnienie projektu?
Dodatkowo przedsiębiorca może skorzystać z katalogu usług proinnowacyjnych, jako elementu uzupełniającego w projekcie. Wśród dostępnych możliwości jest m.in. wykonanie projektu wzorniczego lub inżynierskiego, zaawansowane badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe, ocena zgodności wyrobów przed ich wprowadzeniem do obrotu lub oddaniem do użytku, a także usługi związane z ochroną własności intelektualnej.

O czym należy pamiętać?
Wsparcie jest udzielane w formie dotacji, kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis. Jest ono kierowane bezpośrednio do przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy samodzielnie wybierają wykonawcę usług (tzw. system popytowy). Przygotowane projekty muszą być zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją.

Jaki i kiedy złożyć wniosek?
Wnioski można składać od 30 października 2023 r. do 8 stycznia 2024 r. do godz. 15:00.

Tylko i wyłącznie w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji?
Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem  Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin naboru wraz z załącznikami, jak również kontakt telefoniczny do organizatora oraz do odpowiedniego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, można znaleźć na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Nowe – stare bony
Bony na innowacje to znane już małopolskim firmom rozwiązanie wspierające badania i innowacje oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii. Z bonów na innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 skorzystało już ponad 340 przedsiębiorstw, z czego ponad 260 nawiązało współpracę z ośrodkami badawczymi. Do tej pory aż ponad 700 innowacji wprowadzili do swojej działalności małopolscy przedsiębiorcy!

Zakres pomysłów był bardzo szeroki. Wśród wdrożonych innowacji można wymienić m.in. biokominki, nowe linie produktów dla materiałów pochodzących z recyklingu, innowacyjne linie kosmetyków czy też nowoczesne receptury stosowane w gastronomii.

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z Punktem Informacyjnym oraz organizatorem naboru (Priorytet 1, Działania 1.2 Bony na innowacje dla MŚP).


Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
ul. Wielicka 72B
30-552 Kraków
(12) 616 06 16
(12) 616 06 26
(12) 616 06 36
(12) 616 06 46
(12) 616 06 56
(12) 616 06 76
(12) 616 06 86
PIFE.KRAKOW@umwm.malopolska.pl


INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSKI O DOFINANSOWANIE
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

Kontakt do organizatora naboru:
Referat Informacji i Analiz
tel. 12 37-69-195, 451 071 303, 451 071 302
info@mcp.malopolska.pl

Po więcej informacji sięgnij na stronę: fundusze.malopolska.pl

Źródło: UMWM,  fundusze.malopolska.pl

Pozostałe

Informacja

Ruszył nabór do projektu dla małopolskich gmin!

Więcej

Informacja

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie infrastruktury typu fablab

Więcej

Informacja

Nabór do programu Ścieżka SMART dobiega końca!

Więcej

Informacja

Małopolska pogłębia współpracę ze Stowarzyszeniem Nereus!

Więcej

Informacja

Za nami Małopolskie Forum Obsługi Inwestora i Eksportera

Więcej

Informacja

Zamówienia publiczne w Ukrainie

Więcej

Informacja

Krakowska siła przyciągania biznesu znów doceniona!

Więcej

Informacja

Dofinansowanie na internacjonalizację

Więcej

Informacja

Infogain rozbudowuje Globalne Centrum R&D w Krakowie

Więcej

Informacja

Małopolska na Gitex Global 2023

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%