Aktualności
Wystartowała czwarta już edycja programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska

Aktualności
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zaprasza na VII Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego, który odbędzie się 14 marca 2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Aktualności
Strefa Aktywności Gospodarczej jest jedną z najważniejszych prorozwojowych inwestycji zrealizowanych w Gminie Bobowa.

Aktualności
Według Tholons Services Globalisation Index Kraków zajmuje 6.miejsce na świecie na najlepszą lokalizację dla centrów usług biznesowych.

Aktualności
Polska Agencja Inwestycji i Handlu powołała w Senegalu Klub Polskiego Biznesu.

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe