Targi/misje
Humanitarian Expo jest inicjatywą unikalną i pionierską w Europie Środkowo-Wschodniej pozwalającą na zaprezentowanie oferty produktowej, która może być wykorzystana w działaniach humanitarnych i rozwojowych.

Aktualności
Wystartowała czwarta już edycja programu akceleracyjnego #StartUP Małopolska

Aktualności
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich zaprasza na VII Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego, który odbędzie się 14 marca 2019 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Aktualności
Strefa Aktywności Gospodarczej jest jedną z najważniejszych prorozwojowych inwestycji zrealizowanych w Gminie Bobowa.

Aktualności
Według Tholons Services Globalisation Index Kraków zajmuje 6.miejsce na świecie na najlepszą lokalizację dla centrów usług biznesowych.

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe