Humanitarian Expo jest inicjatywą unikalną i pionierską w Europie Środkowo-Wschodniej pozwalającą na zaprezentowanie oferty produktowej, która może być wykorzystana w działaniach humanitarnych i rozwojowych.

Udział w Humanitarian EXPO stworzy niepowtarzalną szansę na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami organizacji polskich i międzynarodowych, które zajmują się organizacją działań pomocowych. Zapoznacie się Państwo z możliwościami, procedurami i zasadami udziału w zamówieniach organizacji międzynarodowych oraz pozarządowych organizacji pomocowych, co niewątpliwie stworzy szansę na zaistnienie biznesu w olbrzymim sektorze działającym na rzecz pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Międzynarodowe Targi Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej zostały podzielone na 6 stref tematycznych:

1. Logistyka i Komunikacja – najnowsze technologie komunikacyjne jak również szeroko pojęte usługi spedycyjne oraz środki transportu.

2. Medyczna – produkty z obszaru ewakuacji medycznej, zapobiegania chorobom, dekontaminacji i profilaktyki medycznej

3. Schronienia – namioty, schrony, kontenery mieszkalne, systemy puryfikacji wody i oczyszczania, odbudowa budynków i infrastruktury technicznej

4. Strefa bezpieczeństwa – systemy bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego, systemy wykrywania i eliminacji niewybuchów

5. Strefa żywności – produkcja żywności, nasion, systemów nawożenia i uprawy roślin

6. Strefa Agencji – dla organizacji pomocowych i agencji rządowych oraz uczelni wyższych

 

Wydarzenie składa się z 3 komponentów: Międzynarodowych Targów Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej, którym towarzyszyć będzie Konferencja „Odpowiedzialny Biznes w Sytuacjach Kryzysów Humanitarnych” oraz „Warszawskie Forum Zamówień w Organizacjach Międzynarodowych”.

 

Konferencja i Forum pozwolą na spotkania B2B i B2G producentów i zamawiających w jednym czasie.

 

Więcej informacji oraz zgłoszenia.

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny