Konferencje
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Sądecką Izbą Gospodarczą, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych „Galicja” oraz Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Drogowego  zorganizowały spotkanie informacyjne nt. wsp& ...

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe