Akademia Menadżera Innowacji to druga edycja autorskiego programu szkoleniowo-doradczego kierowanego do kadry zarządzającej firm. Oferuje komponent szkoleniowy w postaci cyklicznych zjazdów (wykłady teoretyczne i warsztaty praktyczne) i przede wszystkim zapewnia Twojej firmie wsparcie doradcy i eksperta tematycznego przez cały cykl uczestnictwa.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie przeznaczone na usługi szkoleniowe dla kadry menadżerskiej oraz na usługi doradcze dla przedsiębiorstw: 

  • od 2 do 5 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa

  • od 3 do 5 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Co możesz otrzymać?

Dofinansowanie wyniesie do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla mikro, małych i średnich firm oraz do 50% dla dużych firm, co oznacza, że maksymalny wkład własny przedsiębiorstwa przy udziale minimum 3 uczestników wynosi:
około 6 500 zł netto na uczestnika w przypadku mikro, małych i średnich firm
około 16 100 zł netto na uczestnika w przypadku dużych firm

Ostateczna kwota zależna jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do AMI

Więcej o programie

 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe