Ostatnie dekady przyniosły polskiej gospodarce silny wzrost gospodarczy, średnio ponad 4% rocznie, który niema potroił PKB na mieszkańca poprawiając tym samym jakość i komfort życia Polaków. Znacząco poprawiła się sytuacja na rynku pracy, poziom bezrobocia jest jednym z najniższym w UE, płace w sektorze przedsiębioiorstw dynamicznie wzrastają.

Dotychczasowe sukcesy gospodarcze stawiają przez nami kolejne wyzwania w celu kontynuacji wzrostu na przyszłe lata. Przed nami ostatni duży krok w procesie transformacji gospodarki do poziomu krajów najbardziej rozwiniętych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Banku Pekao S.A., który podsumuje osiągnięcia gospodarcze ostatniego trzydziestolecia.

Raport specjalny

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe