Ważny komunikat!

W związku z dynamiczną sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w trosce o Państwa bezpieczeństwo kontakt z  Centrum Business in Małopolska możliwy jest wyłącznie w formie telefonicznej lub mailowej.

Business in Małopolska

Centrum Business in Małopolska to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu.

Centrum Business in Małopolska tworzą: samorząd regionalny – Województwo Małopolskie, instytucja rozwoju regionalnego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i jedna z najważniejszych instytucji wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Eksperci w dziedzinie obsługi procesów inwestycyjnych, wdrażania projektów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz prowadzenia działań marketingowych na rynku krajowym oraz rynkach międzynarodowych realizują przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie potencjału gospodarczego małopolskich firm i podnoszenie ich konkurencyjności.

Zobacz więcej

Ostatnie dekady przyniosły polskiej gospodarce silny wzrost gospodarczy, średnio ponad 4% rocznie, który niema potroił PKB na mieszkańca poprawiając tym samym jakość i komfort życia Polaków. Znacząco poprawiła się sytuacja na rynku pracy, poziom bezrobocia jest jednym z najniższym w UE, płace w sektorze przedsiębioiorstw dynamicznie wzrastają.

Dotychczasowe sukcesy gospodarcze stawiają przez nami kolejne wyzwania w celu kontynuacji wzrostu na przyszłe lata. Przed nami ostatni duży krok w procesie transformacji gospodarki do poziomu krajów najbardziej rozwiniętych.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem Banku Pekao S.A., który podsumuje osiągnięcia gospodarcze ostatniego trzydziestolecia.

Raport specjalny

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny