Business in Małopolska

Centrum Business in Małopolska to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu.

Centrum Business in Małopolska tworzą: samorząd regionalny – Województwo Małopolskie, instytucja rozwoju regionalnego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i jedna z najważniejszych instytucji wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Eksperci w dziedzinie obsługi procesów inwestycyjnych, wdrażania projektów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz prowadzenia działań marketingowych na rynku krajowym oraz rynkach międzynarodowych realizują przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie potencjału gospodarczego małopolskich firm i podnoszenie ich konkurencyjności.

Zobacz więcej

238 regionów z 23 krajówUE, Norwegii, Serbii i Szwajcarii zostało poddanych analizie przez Komisję Europejską w raporcie dotyczącym najbardziej innowacyjnych regionów w Europie. Małopolska jest pierwsza wśród regionów w naszym kraju

Zurich i Ticino w Szwajcarii to najbardziej innowacyjne europejskie regiony. Jeśli chodzi o państwa unijne, to przodują pod tym względem Helsinki-Uusimaa, Sztokholm i Hovedstaden w Danii.  

Ranking uwzględnia 17 różnych wskaźników, takich jak: zasoby ludzkie, nakłady na badania, publikacje naukowe i patenty, eksport usług i produktów opartych na wiedzy, MŚP wprowadzające innowacje we własnym zakresie.

Osiem polskich regionów przypisanych zostało do kategorii umiarkowani innowatorzy; dziewięć - do kategorii skromni. Najlepiej wypada region warszawski stołeczny, oceniany jako umiarkowany plus. Pod względem innowacji Warszawa zajmuje 138 pozycję wśród 238 europejskich regionów. 155 miejsce przypadło Małopolsce, a 180 - Pomorzu. Najniżej w rankingu znalazło się woj. warmińsko-mazurskie - dziesiąte miejsce od końca - w którym dodatkowo, jako jedynym polskim, wskaźniki innowacyjności uległy pogorszeniu. Największą poprawę KE odnotowała w Małopolsce i na Podkarpaciu.

 

Zobacz raport dotyczący Polski

 

Źródło: Samorząd PAP

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny