238 regionów z 23 krajówUE, Norwegii, Serbii i Szwajcarii zostało poddanych analizie przez Komisję Europejską w raporcie dotyczącym najbardziej innowacyjnych regionów w Europie. Małopolska jest pierwsza wśród regionów w naszym kraju

Zurich i Ticino w Szwajcarii to najbardziej innowacyjne europejskie regiony. Jeśli chodzi o państwa unijne, to przodują pod tym względem Helsinki-Uusimaa, Sztokholm i Hovedstaden w Danii.  

Ranking uwzględnia 17 różnych wskaźników, takich jak: zasoby ludzkie, nakłady na badania, publikacje naukowe i patenty, eksport usług i produktów opartych na wiedzy, MŚP wprowadzające innowacje we własnym zakresie.

Osiem polskich regionów przypisanych zostało do kategorii umiarkowani innowatorzy; dziewięć - do kategorii skromni. Najlepiej wypada region warszawski stołeczny, oceniany jako umiarkowany plus. Pod względem innowacji Warszawa zajmuje 138 pozycję wśród 238 europejskich regionów. 155 miejsce przypadło Małopolsce, a 180 - Pomorzu. Najniżej w rankingu znalazło się woj. warmińsko-mazurskie - dziesiąte miejsce od końca - w którym dodatkowo, jako jedynym polskim, wskaźniki innowacyjności uległy pogorszeniu. Największą poprawę KE odnotowała w Małopolsce i na Podkarpaciu.

 

Zobacz raport dotyczący Polski

 

Źródło: Samorząd PAP

 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe