Business in Małopolska

Centrum Business in Małopolska to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu.

Centrum Business in Małopolska tworzą: samorząd regionalny – Województwo Małopolskie, instytucja rozwoju regionalnego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i jedna z najważniejszych instytucji wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Eksperci w dziedzinie obsługi procesów inwestycyjnych, wdrażania projektów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz prowadzenia działań marketingowych na rynku krajowym oraz rynkach międzynarodowych realizują przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie potencjału gospodarczego małopolskich firm i podnoszenie ich konkurencyjności.

Zobacz więcej

Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza małopolskie firmy do udziału w badaniu, którego celem jest uzyskanie informacji od przedsiębiorstw, w jaki sposób instytucje publiczne (MPiT, Grupa PFR S.A., MSZ) mogą wspierać ich aktywność na rynkach zagranicznych.

Badanie jest częścią projektu badawczego realizowanego przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Departamentem Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Badanie opiera się na trzech podstawowych zakresach:

  - sytuacja firm w odniesieniu do ekspansji na rynki zagraniczne (stan obecny, ułatwienia i napotykane bariery w kraju i za granicą),

  - czy i jakiej pomocy oczekują przedsiębiorcy w zakresie wsparcia ich ekspansji na rynki zagraniczne,

  - informacje statystyczne niezbędne do przeprowadzenia pogłębionych analiz.

 Ankieta nie zawiera pytań o tzw. dane wrażliwe, a jedynie ogólne informacje o wielkości firm, asortymencie, głównych rynkach zagranicznych i subiektywnie ocenianej sytuacji firm.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny