Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaprasza małopolskie firmy do udziału w badaniu, którego celem jest uzyskanie informacji od przedsiębiorstw, w jaki sposób instytucje publiczne (MPiT, Grupa PFR S.A., MSZ) mogą wspierać ich aktywność na rynkach zagranicznych.

Badanie jest częścią projektu badawczego realizowanego przez Szkołę Główną Handlową we współpracy z Departamentem Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Badanie opiera się na trzech podstawowych zakresach:

  - sytuacja firm w odniesieniu do ekspansji na rynki zagraniczne (stan obecny, ułatwienia i napotykane bariery w kraju i za granicą),

  - czy i jakiej pomocy oczekują przedsiębiorcy w zakresie wsparcia ich ekspansji na rynki zagraniczne,

  - informacje statystyczne niezbędne do przeprowadzenia pogłębionych analiz.

 Ankieta nie zawiera pytań o tzw. dane wrażliwe, a jedynie ogólne informacje o wielkości firm, asortymencie, głównych rynkach zagranicznych i subiektywnie ocenianej sytuacji firm.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety

 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe