Business in Małopolska

Centrum Business in Małopolska to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu.

Centrum Business in Małopolska tworzą: samorząd regionalny – Województwo Małopolskie, instytucja rozwoju regionalnego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i jedna z najważniejszych instytucji wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Eksperci w dziedzinie obsługi procesów inwestycyjnych, wdrażania projektów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz prowadzenia działań marketingowych na rynku krajowym oraz rynkach międzynarodowych realizują przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie potencjału gospodarczego małopolskich firm i podnoszenie ich konkurencyjności.

Zobacz więcej

Własnie ruszył nabór zgłoszeń do Nagrody "Ludzie, którzy zmieniają biznes", organizowanej już po raz trzeci przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Nagroda przyznawana jest co dwa lata osobom, które poprzez swoją działalność zawodową oraz zaangażowanie poza miejscem pracy przyczyniają się do promocji idei społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, a także do dokonania realnych zmian w instytucjach, w których pracują, prowadzących do tego, aby zarządzanie nimi było bardziej odpowiedzialne.

Nabór kandydatów i kandydatek trwa do 1 czerwca 2019 roku i odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie . Trzecia edycja Nagrody zostanie przyznana za działania zrealizowane w latach 2017 – 2018.

Kategorie 3. edycji Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes”

  • I Biznes
  • II Sektor pozabiznesowy
  • Kategorie specjalne: zarządzanie różnorodnością, wolontariat pracowniczy, gospodarka w obiegu zamkniętym, ochrona klimatu, zrównoważone innowacje społeczne

- Poprzez przyznawanie Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes” chcemy uhonorować osoby, które promują społeczną odpowiedzialność biznesu i przyczyniają się do realnej zmiany w firmach i, szerzej, w społeczeństwie. Mając na uwadze rozwój koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, postanowiliśmy wprowadzić także 5 kategorii specjalnych, które odpowiadają najczęściej podejmowanym tematom w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w latach 2017 – 2018  - mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. - Warto promować osoby, które przyczyniają się do tego, że firmy rozwijają się w sposób zrównoważony - dodaje Marzena Strzelczak.

Kandydatów i kandydatki do nagrody oceniać będzie jury, w skład którego wchodzą wybitni eksperci związani z CSR, przedstawiciele środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, instytucji związanych z kategoriami, w których będą przyznane nagrody.

Lista jurorów 3. edycji Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes” dostępna jest na stronie

Zgłoszenia można dokonać w maksymalnie 2 kategoriach: 1 kategorii głównej oraz 1 kategorii specjalnej. Możliwe jest także zgłoszenie tylko w 1 kategorii: głównej lub specjalnej.

Kandydata do nagrody może zgłosić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

Trzecią edycję Nagrody “Ludzie, którzy zmieniają biznes” patronatem honorowym objął Rzecznik Praw Obywatelskich.

***

Kontakt dla mediów:

Miłosz Marchlewicz, tel. 721 296 197; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

***

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, już od ponad 18 lat, i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Forum to organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Inspirujemy biznes, który zmienia świat, i łączymy ludzi, którzy zmieniają biznes. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na stronie

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny