Business in Małopolska

Centrum Business in Małopolska to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu.

Centrum Business in Małopolska tworzą: samorząd regionalny – Województwo Małopolskie, instytucja rozwoju regionalnego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i jedna z najważniejszych instytucji wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Eksperci w dziedzinie obsługi procesów inwestycyjnych, wdrażania projektów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz prowadzenia działań marketingowych na rynku krajowym oraz rynkach międzynarodowych realizują przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie potencjału gospodarczego małopolskich firm i podnoszenie ich konkurencyjności.

Zobacz więcej

Instytucje publiczne i samorządowe z 11 krajów europejskich  działające na rzecz rozwoju regionalnego przez ostatnie 3 lata wspólnie  realizowały projekt SKILLS+, którego celem jest wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT).

Do współpracy w Małopolsce zaangażowano Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy, South Poland Cleantech Cluster i Fundację Progress and Business. Dzięki wspólnej pracy i wymianie doświadczeń wypracowano Plan Działań dla Małopolski, który obejmuje wdrożenie projektu obejmującego specjalistyczne doradztwo w zakresie ICT na rzecz przedsiębiorstw

Zapraszamy do oglądnięcia filmu informującego o realizacji projektu, Planie Działań dla Małopolski oraz zaangażowaniu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na rzecz wspierania MŚP i mieszkańców Małopolski w dostępie do technologii informacyjno-komunikacyjnych.  

 

Dodatkowe informacje o projekcie SKILLS+ można znaleźć na stronie www.marr.pl/skills/  lub www.interregeurope.eu/skills+/. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu Interreg Europa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny