Centrum Business in Małopolska zorganizowało spotkanie informacyjne pn. "W stronę budowy Nowego Miasta w Kazachstanie".

W dniu 1 marca w siedzibie Centrum Business in Małopolska w Krakowie odbyło się spotkanie dla małopolskich przedsiębiorców pn. "W stronę budowy Nowego Miasta w Kazachstanie" z udziałem Jego Ekscelencji Pana Margulana Baimukhana, Ambasadora Republiki Kazachstanu w Polsce.

Zebranych gości przywitał Mariusz Kękuś, Wiceprezes Zarządu MARR SA. Przedmiotem konferencji była przede wszystkim szansa dla małopolskich firm na ekspansję do Kazachstanu w związku z realizowaną tam inwestycją rządową - budową "Nowego Miasta" w obwodzie turkiestańskim.

Mamy nadzieję na wspólne działanie i kooperację firm naszego regionu na tym rynku.

Dziękujemy wszystkim firmom za tak liczne przybycie i ciekawą dyskusję.

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny