Polska Agencja Inwestycji i Handlu powołała w Senegalu Klub Polskiego Biznesu.

Celem Klubu jest przede wszystkim umożliwienie obu krajom rozwoju ich stosunków gospodarczych i handlowych. Jak informuje PAIH, Klub przeznaczony jest dla firm senegalskich, zainteresowanych współpracą handlową i gospodarczą z Polską. Utworzona grupa, poprzez platformy komunikacyjne takie jak: WhatsAppi listy mailingowe będzie na bieżąco informowana o ofertach firm polskich poszukujących partnerów handlowych w Senegalu. Cała struktura ma na celu przyspieszenie i ułatwienie polskim firmom znalezienia odpowiedniego partnera do współpracy.

 Na liniach WhatsApp  PAIH będzie regularnie publikować krótkie informacje handlowe od polskich firm, które skontaktują się z Agencją chcąc zaoferować swoje produkty lub usługi na rynku senegalskim. Umożliwi to szybki dostęp wielu firmom jednocześnie do ciekawych ofert komercyjnych przygotowanych bezpośrednio przez producentów polskich. Firmy senegalskie, dla których oferty okażą się ciekawe, będą proszone o bezpośredni kontakt - wtedy na ich adres mailowy będą wysyłane pełne oferty i dane kontaktowe polskich firm. Dodatkowo wszyscy uczestnicy, którzy podali swój adres mailowy będą otrzymywali regularnie newsletter informujący w szerszym zakresie o działaniach Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, a w szczególności o możliwościach współpracy komercyjnej między Polską i Senegalem.

To samo dotyczy firm senegalskich i przedsiębiorców zainteresowanych tym klubem wymiany i biznesu. Firmy senegalskie, które są zainteresowane produktami lub szukają partnerów we wszystkich dziedzinach, będą mogły zgłosić to do nas kontaktując się z nami bezpośrednio, a my postaramy się pozyskać szczegółowe informacje i bezpośrednie kontakty od producentów i przedsiębiorców z Polski.

więcej

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe