Małopolska od kilku lat zajmuje 4-5 miejsce w kraju pod względem wartości eksportu i podobne pod względem ilości przedsiębiorstw kierujących swoje produkty na rynki zagraniczne.

To dobre wyniki, które należy poprawić lub co najmniej utrzymać. Centrum Business in Małopolska od lat wspiera regionalne firmy, głównie z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w ich działaniach w ramach globalnej gospodarki i wymiany handlowej.

Na wstępie należy podkreślić, że działania na rzecz eksportu w ramach CeBiM adresowane są nie tylko do przedsiębiorstw, które już posiadają doświadczenie w realizacji zagranicznych kontraktów, ale także do tych, które dopiero zastanawiają się czy, jak i gdzie rozpocząć trudną grę o miejsce na zagranicznych rynkach. Wiele z przedsięwzięć podejmowanych przez CeBiM w roku 2018 gromadziło właśnie tych menadżerów i właścicieli firm, którzy stanęli przed decyzją o zaprezentowaniu swojej oferty dla potencjalnych odbiorców zagranicznych.

Rok 2018 był kolejnym i praktycznie ostatnim etapem realizacji projektu„Power up your Business in Małopolska” (dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020). Znaczna część środków z projektu została przeznaczona na wsparcie i promocję eksportu małopolskich MSP. Zastosowano w tym wypadku logikę postępowania sprawdzoną w projektach realizowanych przez CeBiM w ciągu 10 lat istnienia Centrum:

·         analiza i identyfikacja branż regionalnej gospodarki o największym potencjale eksportowym,

·         wyznaczenie kierunków promocji eksportu, na podstawie opracowań narodowych oraz badań opinii przedsiębiorców,

·         przygotowanie kompleksowej informacji o wybranych sektorach gospodarki regionalnej oraz program szkoleń, seminariów i konsultacji poświęconych specyfice ekonomicznej dla każdego kierunku ekspansji eksportowej,

·         organizacja misji gospodarczych, prezentacji targowych, bezpośrednich spotkań przedsiębiorców, wizyt studyjnych itp.

 

W praktyce polegało to na doskonaleniu narzędzi promocji takich sektorów małopolskiej gospodarki jak przemysł meblarski, kosmetyczny, spożywczy, nowych technologii, ubioru i wzornictwa, branża budowalna i transportowa, przemysł maszynowy.

Wśród kierunków, które zdecydowano uznać za najbardziej obiecujące, ale stanowiące także spore wyzwanie logistyczne i koncepcyjne znalazły się w roku 2018 takie kraje jak Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj), Azerbejdżan (Baku), Senegal (Dakar) i Hiszpania (Barcelona). Ważnym sygnałem dotyczącym przyszłości naszych kontaktów gospodarczych było odwołanie, na prośbę partnera zagranicznego, misji przyjazdowej z Ukrainy i szybka reakcja na zapotrzebowanie przedsiębiorców na organizację seminarium dotyczącego… współpracy z Ukrainą w kontekście aktualnej sytuacji na regionalnym rynku pracy. Trudne relacje z naszym wschodnim sąsiadem będą zapewne jeszcze nie raz przedmiotem dyskusji inicjowanych przez CeBiM i przedsiębiorców.

Jednoczesna analiza charakterystyki ekonomicznej konsumentów zagranicznych pozwoliła na prezentację małopolskich producentów kosmetyków, obuwia i odzieży, nowych technologii informatycznych, firm budowalnych i transportowych oraz branży przetwórstwa spożywczego. W spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych w roku 2018 wzięło udział ok. 330 przedsiębiorców z subregionów krakowskiego, tarnowskiego, sądeckiego i wadowickiego. W trakcie spotkań zostali oni przygotowani do stawiania pierwszych kroków na trudnych, wymagających i silnie konkurencyjnych rynkach zagranicznych. Podsumowaniem zagadnień związanych bezpośrednio z rozwojem eksportu było wrześniowe Forum Małopolskiego Eksportera, przygotowane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu „Business in Małopolska – Support and development for your company”, komplementarnego z „Power up…”.

Działania „projektowe” to tylko część programu wsparcia eksportu realizowanego przez CeBiM. Na bieżąco prowadzone są usługi informacyjne dla MSP (960 w roku 2018) oraz wsparcie w bezpośrednich kontaktach zagranicznych kontrahentów z potencjalnymi partnerami z naszego regionu (290 w roku 2018). Na szczególną uwagę zasługuje tutaj rozwijająca się współpraca z nowymi Zagranicznymi Biurami Handlowymi PAIH, które mają ambicję pełnienia dominującej roli w obsłudze polskich eksporterów. Dla kilku z nich CeBiM stał się trwałym partnerem.

Wizyta w CeBiM stała się w ostatnich latach obowiązkowym punktem programu pobytu w Krakowie i w Małopolsce zagranicznych delegacji gospodarczych. W 2018 gościliśmy przedsiębiorców i ekspertów rozwoju m.in. z Chin, Gruzji, Tajwanu, Ukrainy i ZEA. To ważny element w budowaniu międzynarodowej marki gospodarczej Małopolski i wzmacnianiu rozpoznawalności produktów i usług „made in…”. Niezależnie oczywiście od ciągle zbyt ograniczonej możliwości skutecznego lokowania się na rynkach azjatyckich czy arabskich. W tym wypadku potrzebne jest działanie w skali ponadregionalnej, obliczone na wiele lat intensywnej promocji gospodarczej.

Wsparcie regionalnego eksportu w ramach CeBiM w 2018 roku ujawniło kilka nowych tendencji i potwierdziło te wcześniejsze: przedsiębiorcy nadal postrzegają rynek UE jako najbardziej intersujący dla eksportera, a jednocześnie dostrzegają potrzebę zbadania możliwości na obszarach rosnącego popytu; utrzymuje się zapotrzebowanie na regionalne „motory” czy „wizytówki” eksportowe przy dostrzegalnej i dynamicznej strategii eksportowej nowych i początkujących firm z różnych branż; rozwój eksportu wymaga sporych nakładów i wsparcia finansowego, jednak przedsiębiorcy nie czekają na mniej lub bardziej dostępne „dotacje” i inwestują własne środki w ekspansję międzynarodową.

W roku 2018 CeBiM, czyli Województwo Małopolskie, MARR S.A. i Krakowski Park Technologiczny, przygotował i złożył do RPO WM kolejny projekt nazwany „Power up…2”. Zawarte w nim działania na rzecz wsparcia małopolskiego eksportu są jeszcze bardziej ambitne, kompleksowe i…jeszcze trudniejsze. To kolejne wyzwanie, przed ekipą Centrum Business in Małopolska i przed naszymi przedsiębiorcami.

Jacek Adamczyk , DOIE MARR S.A.

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe