Business in Małopolska

Centrum Business in Małopolska to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa, której celem jest usprawnienie obsługi inwestora i eksportera oraz promocja gospodarcza regionu.

Centrum Business in Małopolska tworzą: samorząd regionalny – Województwo Małopolskie, instytucja rozwoju regionalnego – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i jedna z najważniejszych instytucji wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne – Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Eksperci w dziedzinie obsługi procesów inwestycyjnych, wdrażania projektów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz prowadzenia działań marketingowych na rynku krajowym oraz rynkach międzynarodowych realizują przedsięwzięcia ukierunkowane na wzmacnianie potencjału gospodarczego małopolskich firm i podnoszenie ich konkurencyjności.

Zobacz więcej

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom rynku oraz mając na uwadze realizację strategii działań na rzecz wzmocnienia innowacyjności regionalnej gospodarki i przedsiębiorczości, a także potrzebę stosowania nowoczesnych narzędzi promocji partnerzy Centrum Business in Małopolska - Województwo Małopolskie, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o.) podjęli decyzję o przeprowadzeniu rebrandingu logotypu Business in Małopolska.

Nowy, unowocześniony logotyp Centrum Business in Małopolska odzwierciedla charakter CeBiM jako instytucji promującej inwestycje i gospodarkę, a także pozwala na lepszą rozpoznawalność marki.

Chcąc ujednolić przekaz stosowany w regionie w różnorodnych przedsięwzięciach podejmowanych przez CeBiM we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, uprzejmie prosimy o stosowanie we wszelkich materiałach, publikacjach nowej identyfikacji wizualnej Centrum Business in Małopolska. Zachowanie spójnego i jednolitego przekazu przyczyni się do wzrostu efektywności wspólnie podejmowanych działań na rzecz wsparcia procesu inwestycyjnego oraz internacjonalizacji sektora MŚP, a także wzmocni znaczenie gospodarczej marki „Business in Małopolska” na arenie krajowej i międzynarodowej.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny