Wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom rynku oraz mając na uwadze realizację strategii działań na rzecz wzmocnienia innowacyjności regionalnej gospodarki i przedsiębiorczości, a także potrzebę stosowania nowoczesnych narzędzi promocji partnerzy Centrum Business in Małopolska - Województwo Małopolskie, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. oraz Małopolskie Parki Przemysłowe Sp. z o.o.) podjęli decyzję o przeprowadzeniu rebrandingu logotypu Business in Małopolska.

Nowy, unowocześniony logotyp Centrum Business in Małopolska odzwierciedla charakter CeBiM jako instytucji promującej inwestycje i gospodarkę, a także pozwala na lepszą rozpoznawalność marki.

Chcąc ujednolić przekaz stosowany w regionie w różnorodnych przedsięwzięciach podejmowanych przez CeBiM we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorcami oraz jednostkami samorządu terytorialnego, uprzejmie prosimy o stosowanie we wszelkich materiałach, publikacjach nowej identyfikacji wizualnej Centrum Business in Małopolska. Zachowanie spójnego i jednolitego przekazu przyczyni się do wzrostu efektywności wspólnie podejmowanych działań na rzecz wsparcia procesu inwestycyjnego oraz internacjonalizacji sektora MŚP, a także wzmocni znaczenie gospodarczej marki „Business in Małopolska” na arenie krajowej i międzynarodowej.

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe