Aktualności
Dlaczego zainteresowanie Wykonawców zamówieniami publiczymi jest tak niskie? Wraz z Urzędem Zamówień Publicznych chcemy zdiagnozować przyczyny tego stanu, aby mu skutecznie przeciwdziałać. Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie.

Konferencje
Bank Pekao S.A.zaprezentuje najnowszy raport dotyczący sytuacji Mikro, małych i średnich firm w 2018 roku.

Aktualności
Instytucje publiczne i samorządowe z 11 krajów europejskich  działające na rzecz rozwoju regionalnego przez ostatnie 3 lata wspólnie  realizowały projekt SKILLS+, którego celem jest wspieranie Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie technologii komunik ...

Aktualności
Projekt „Power up your Business in Małopolska 2” to oferta dla małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski oraz dla potencjalnych inwestorów zewnętrznych.

Aktualności
Centrum Business in Małopolska zorganizowało spotkanie informacyjne pn. "W stronę budowy Nowego Miasta w Kazachstanie".

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe