Targi/misje
Uprzejmie informujemy, że Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Słoweńską Izbą Gospodarczą, oraz przy wsparciu Ambasady RP w Lubljanie w dniach 2-4 grudnia 2018 r. organizuje misję polskich przedsiębiorców do Słowenii.

Aktualności
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Sądecką Izbą Gospodarczą, Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych „Galicja” oraz Ogólnopolskim Związkiem Pracodawców Transportu Drogowego zapraszają na Spotkanie informacyjne nt. wspó ...

Aktualności
Wychodząc naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom rynku oraz mając na uwadze realizację strategii działań na rzecz wzmocnienia innowacyjności regionalnej gospodarki i przedsiębiorczości, a także potrzebę stosowania nowoczesnych narzędzi promocji partnerzy Centrum Busine ...

Targi/misje
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego serdecznie zaprasza do udziału w misji do Azerbejdżanu, organizowanej we współpracy i na zaproszenie Polskiej Agencji Informacji i Handlu. Misja odbędzie się w dniach 5 – 8 listopada 2018 roku. W porozumieniu z zagranicznym Biurem Handlowym ...

Targi/misje
W dniu 21 listopada br. w Krakowie odbędzie się giełda kooperacyjna przedsiębiorców polskich z przedsiębiorcami działającymi na rynku izraelskim. To wydarzenie skierowane do przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych i rozwij ...

Partnerzy CeBiM

 Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe