Wsparcie dla eksporterów oferowane jest na poziomie regionalnym i krajowym.

Na poziomie regionalnym wsparciem eksportu zajmują się liczne regionalne instytucje otoczenia biznesu, w tym Centrum Business in Małopolska oraz działające w jego strukturze Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, które świadczą bezpłatnie usługi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa małopolskiego. Zakres wsparcia obejmuje:

  • organizację prezentacji firm z woj. małopolskiego na wspólnym stoisku Małopolski podczas branżowych targów międzynarodowych;
  • organizację gospodarczych misji przyjazdowych i wyjazdowych, w formule rozmów B2B;
  • organizację szkoleń proeksportowych, w zakresie aspektów biznesowych, prawnych i społeczno-kulturowych, w odnisieniu do wybranych rynków zagranicznych;
  • udostępnianie danych teleadresowych zagranicznych firm ze wskazanych w zapytaniach od przedsiębiorców branż i rynków zagranicznych;
  • udostępnianie różnego rodzaju branżowych analiz, raportów, sprawozdań biznesowych itp., dotyczących poszczególnych branż i rynków zagranicznych.

Wsparcie dla eksporterów

Na poziomie krajowym wsparciem dla eksporterów zajmują się działające w poszczególnych krajach

oraz wyspecjalizowane instytucje krajowe, w tym przede wszystkim:

  • Polska Agencja Handlu i Inwestycji
  • Polski Fundusz Rozwoju
  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
  • Krajowa Izba Gospodarcza.

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe