Polska Strefa Inwestycji to program wsparcia inwestycji przedsiębiorców obejmujący obszar całego kraju, a nie, jak do tej pory, jedynie wydzielone tereny specjalnych stref ekonomicznych.

Polska Strefa Inwestycji to program wspierający inwestycje, kładący nacisk na ich jakość, uzależniający intensywność wsparcia inwestycji od stopy bezrobocia w powiecie, a także promujący inwestycje w średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Polska Strefa Inwestycji to pomoc stanowiąca pomoc regionalną, udzielana na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Może ona być  łączona z innymi formami wsparcia pod warunkiem nie przekroczenia wyznaczonych limitów (dla województwa małopolskiego): 35% dla dużych, 45% dla średnich, 55% dla dużych.

Polska Strefa Inwestycji – program ten służy przede wszystkim wsparciu inwestycji, jednak dzięki wprowadzeniu kryterium poziomu sprzedaży eksportowej, ma za zadanie również zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw działających w Polsce.

Polska Strefa Inwestycji administrowana jest w Małopolsce przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe