Wsparcie Centrum Business in Małopolska

Wsparcie Centrum Business in Małopolska

Centrum Business in Małopolska oferuje pomoc inwestorom zainteresowanym realizacją projektów w Małopolsce na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Towarzyszymy firmom w trakcie przygotowywania inwestycji, podczas jej realizacji, jak również oferujemy opiekę poinwestycyjną.

Jesteśmy regionalnym Certyfikowanym Partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Zapewniamy kompleksowe (nieodpłatne) wsparcie inwestorów – krajowych i zagranicznych.

Przed i w trakcie realizacji inwestycji zapewniamy:

  • dane dotyczące sytuacji gospodarczej regionu, uwzględniające takie elementy jak: wskaźniki ekonomiczne, dostępność pracowników i koszty zatrudnienia w poszczególnych sektorach, koszty najmu i sprzedaży powierzchni biurowych, magazynowych oraz terenów inwestycyjnych
  • informacje na temat warunków formalno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
  • dostęp do bazy terenów inwestycyjnych, powierzchni magazynowych oraz biurowych w regionie
  • informacje na temat dostępnych form wsparcia inwestycji
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu z władzami lokalnymi, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu
  • organizacje wizyty w regionie

W ramach opieki poinwestycyjnej zapewniamy:

  • możliwość integracji z lokalną społecznością biznesową
  • zaproszenie do udziału w licznych wydarzeniach szkoleniowych i networkingowych
  • informacje na temat instrumentów rozwoju biznesu

Skontaktuj się z nami
texttextKontakt

Pozostałe

Tereny inwestycyjne

Więcej

Oferta biurowa

Więcej

Polska Strefa Inwestycji

Więcej

Ulgi podatkowe

Więcej

Fundusze Europejskie

Więcej

Granty rządowe

Więcej

Współpraca z samorządem

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%