Granty rządowe

Granty rządowe

Twoja inwestycja będzie miała istotne znaczenia dla gospodarki w skali kraju? Skorzystaj z grantów rządowych dostępnych zarówno dla inwestycji produkcyjnych, jak i inwestycji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych.

Granty rządowe realizowane są w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki na lata 2011-2030. Dedykowane są dla nowych inwestycji w priorytetowych sektorach produkcyjnych (motoryzacja, biotechnologia, elektronika i AGD, aeronautyczny, rolno-spożywczy), w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu oraz w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Program zapewnia wsparcie początkowych inwestycji w dwóch kategoriach:

  • koszty tworzenia nowych miejsc pracy (grant na zatrudnienie) i
  • nowe koszty inwestycji (grant inwestycyjny).

Grant mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty inwestycyjne takie jak:

  • utworzenie nowego zakładu
  • zwiększenie zdolności produkcyjnej
  • wprowadzenie nowych produktów
  • zmiana procesu produkcyjnego
  • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji na podstawie umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym ds. gospodarki a inwestorem. Umowa określa warunki wypłaty dotacji, która jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia wypełnienia zobowiązań inwestora.

Za przygotowanie dossier projektów inwestycyjnych odpowiada Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Dowiedz się więcej o grantach rządowych
texttextWięcej

Pozostałe

Współpraca z samorządem

Więcej

Wsparcie Centrum Business in Małopolska

Więcej

Tereny inwestycyjne

Więcej

Oferta biurowa

Więcej

Polska Strefa Inwestycji

Więcej

Ulgi podatkowe

Więcej

Fundusze Europejskie

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%