Zarys mapy świata na ekranie laptopa, a w tle duże kontenery na brzegu morza

Zamówienia organizacji międzynarodowych drogą do rozwoju biznesu

Centrum Business in Małopolska organizuje kolejne wydarzenie dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego. Tym razem zapraszamy przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojego biznesu poprzez udział w przetargach ogłaszanych przez międzynarodowe organizacje takie jak: ONZ, Grupa Banku Światowego, Unia Europejska, NATO, Armia Amerykańska. Wydarzenie odbędzie się 12 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego.

Tematyka wydarzenia

Przetargi organizacji międzynarodowych obejmują szeroki wachlarz towarów i usług. Najczęściej potrzebne są usługi budowlane i dostawy artykułów konsumpcyjnych. Dotyczy to także zamówień NATO, których przedmiotem są również szkolenia, transport, dostawy towarów i usług codziennego użytku czy obsługa baz.

Szansą dla polskich firm jest również rosnąca obecność sił USA w Polsce. Mogą one skorzystać z możliwości, jakie daje amerykański system zamówień publicznych, a nawet zostać certyfikowanym dostawcą rządu USA.

Podczas spotkania 12.06.2024 r. omówimy procedury zamówień stosowanych przez te instytucje. Przybliżymy informacje o najczęściej zamawianych towarach i usługach (od sprzętu biurowego, usług budowlanych, po żywność i produkty odzieżowe, a także sprzęt i usługi IT, usługi konsultingowe, konferencyjne, graficzne, wydawnicze, drukarskie, remontowo-budowlane, administracyjne, czy też związane  z szeroko rozumianym funkcjonowaniem biur).

W związku z wojną w Ukrainie wiele organizacji międzynarodowych jest niezwykle aktywnych i oferuje wsparcie oraz pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy oraz wsparcie systemowe dla instytucji ukraińskich. Są wśród nich instytucje działające w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Grupy Banku Światowego czy takie instytucje finansowe jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny. To oznacza tysiące zamówień oraz kontraktów dla firm z całego świata, w tym z Polski. Z racji położenia geograficznego polski biznes może stać się wiodącym graczem na tym rynku.

Dla kogo jest to spotkanie?

Zapraszamy do udziału przedsiębiorców z województwa małopolskiego. W zależności od profilu organizacji spektrum poszukiwanych towarów oraz usług może być bardzo szerokie i obejmować na przykład: żywność i towary rolne, produkty medyczne, sprzęt i usługi z sektora budownictwa, transportu, energii i górnictwa, czy gospodarki wodno-sanitarnej, usługi doradcze i szkoleniowe. Przedsiębiorstwa ubiegające się o udzielenie zamówienia mają wówczas szansę nie tylko na zdobycie atrakcyjnego i wiarygodnego klienta, lecz również na uzyskanie dostępu do nowych rynków geograficznych.

Program wydarzenia

10:00  Rozpoczęcie konferencji  
10:15  Prezentacja zamówień NATO  Artur Dąbkowski - Ministerstwo Rozwoju i Technologii
11:00 Prezentacja zamówień Armii Amerykańskiej  Adam Nowicki - Atlantic Contract Poland
11:45  Prezentacja DIANA - Akcelerator Innowacji Obronnych NATO  płk. Michał Żołnierowicz - Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Bartosz Józefowski - Krakowski Park Technologiczny
12:15 Przerwa obiadowa  
13:00 Prezentacja zamówień ONZ oraz Grupy Banku Światowego 

mec. Paweł Sendrowski - Kancelaria prawna Wielkopolska Grupa Prawnicza

13:45  Prezentacja zamówień instytucji Unii Europejskiej 

mec. Karolina Kulińska - Kancelaria prawna Wielkopolska Grupa Prawnicza

14:15 Omówienie umów organizacji międzynarodowych (ONZ, NATO) 

mec. Jędrzej Lutomski | Kancelaria prawna Wielkopolska Grupa Prawnicza

14:45 Podsumowanie i dyskusja  
15:00  Zakończenie  

Prelegenci

Artur Dąbkowski

Naczelnik Wydziału Międzynarodowych Organizacji i Zamówień Publicznych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Związany od lat z promocją gospodarczą i działalnością na rzecz wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Pracownik i kierownik placówek zagranicznych byłego Ministerstwa Gospodarki (BRH, WEH, WPHI) działających w Indonezji, Malezji, Brunei Darussalam, Timorze Wschodnim i na Filipinach. Współzałożyciel Malezyjsko-Polskiej Rady Biznesu. Uczestniczył w pracach Komitetu Sterującego Izby Gospodarczej UE-Malezja w Kuala Lumpur oraz Komitetu Doradczego Europejskiej Izby Gospodarczej w Manili. Przedstawiciel Polski w Grupach Roboczych Rady UE ds. Surowców, a także w Międzynarodowych Grupach Studyjnych ds. Metali Nieżelaznych (miedź, ołów, cynk), orientalista. Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Akademią Sztuki Wojennej w zakresie tematyki promocji gospodarczej, biznesu międzykulturowego i ekspansji na rynki pozaeuropejskie. Autor publikacji dotyczących rynków azjatyckich, w tym publikacji turystycznych. Słuchacz studiów EMBA Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN.

Adam Nowicki

Wiceprezes Zarządu Atlantic Contract

Odpowiedzialny za nawiązywanie relacji międzynarodowych związanych z rynkiem Federalnym USA, ONZ oraz NATO. Utrzymuje relacje z największymi Generalnymi Wykonawcami dla US Army i NATO.

Doświadczony kierownik projektów z ponad 25-letnim stażem (ponad 80 projektów komercyjnych wartości $60 mln oraz 15 dla US Army & NATO). Ekspert metodologii PMI (Project Management International), Prince2 i wojskowych wg. standardów amerykańskich i NATO. Jest certyfikowanym kierownikiem projektów QC Korpusu Inżynieryjnego Armii Stanów Zjednoczonych. Certyfikat ten jest wystawiany przez USACE (Armię USA), NAVFAC (Marynarkę Wojenną USA) i jest wymagany przez wiele agencji rządowych USA, US Army oraz Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (US Air Force) do prowadzenia kluczowych projektów cywilnych i wojskowych na całym świecie. Posiada ponad 15 certyfikatów branżowych, technicznych oraz z zakresu bezpieczeństwa przyznanych przez takie instytucje jak: Korpus Inżynieryjny USA, Departament Obrony USA, Departament Stanu USA, Kontrwywiad Wojskowy US Army oraz Uniwersytet Cambridge. Zarejestrował ponad 50 polskich firm jako dostawców dla US Army, agend ONZ i instytucji NATO. 

płk Michał Żołnierowicz

Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Departamentu Innowacji Ministerstwa Obrony Narodowej (DIn MON) w Warszawie

Przed objęciem aktualnego stanowiska pełnił funkcję Głównego Specjalisty odpowiedzialnego za naukę i technologie oraz uzbrojenie w Pionie Polityki i Zdolności, Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, Belgia.

Obszary jego specjalizacji obejmują m.in. naukowo-badawczą współpracę międzynarodową w dziedzinie obronności w NATO, UE oraz kontaktach bilateralnych, proces planowania obronnego NATO, Europejski Fundusz Obronny, innowacyjność w projektach naukowo-badawczych w obszarze obronności uwzględniających nowe i przełomowe technologie, fundusze kapitałowe, start-upy.

Bartosz Józefowski

Wicedyrektor działu parku technologicznego w Krakowskim Parku Technologicznym

Od ponad dekady zajmuje się innowacjami technologicznymi. Posiada szerokie doświadczenie w pracy z korporacjami i startapumi technologicznymi. Kierował Inkubatorem Technologicznym w Krakowie, zasiadał w zarządzie funduszu inwestycyjnego, tworzył i zarządzał programem akceleracyjnym dla startupów przemysłowych KPT ScaleUp. Od kilku lat buduje hub4industry czyli hub innowacji cyfrowych dla przemysłu. A obecnie pełni również funkcję pełnomocnika zarządu ds. technologii podwójnego zastosowania, będąc zaangażowanym w utworzenia Krakow DIANA Accelerator – polskiego oddziału akceleratora innowacji obronnych NATO, działających w ramach programu Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA).

mec. Paweł Sendrowski 

Radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej

Specjalizuje się w kilku dziedzinach prawa: zamówienia publiczne (w tym zamówienia organizacji międzynarodowych), dyscyplina finansów publicznych, prawidłowe wydatkowanie środków z Unii Europejskiej, proces inwestycyjny, jak również wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju. Angażuje się w proces odbudowy Ukrainy przy wykorzystaniu środków pochodzących z organizacji międzynarodowych.

Z ramienia m.in.: Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadził kontrolę postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, finansowanych ze środków zewnętrznych.

mec. Karolina Kulińska 

Radca prawny, lider zespołu ds. unijnych w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej

Absolwentka prawa europejskiego oraz prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i SWPS Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym. Interesuje się tematyką europejską, w szczególności środkami unijnymi w zamówieniach publicznych oraz kwalifikowalnością wydatków w ramach projektów współfinansowanych z UE.

Zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu prawa europejskiego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, a także zamówieniami publicznymi. Swobodnie pracuje w języku angielskim. Jest współautorką komentarzy praktycznych do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz artykułów dotyczących zagadnień prawa cywilnego i kwestii unijnych.

mec. Jędrzej Lutomski 

Radca prawny, członek działu procesowego w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Na co dzień zajmuje się doradztwem jak i reprezentowaniem klientów w postępowaniach sądowych związanych z inwestycjami realizowanymi w ramach prawa zamówień publicznych, oraz dofinansowań w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych i zamówień organizacji międzynarodowych oraz prowadzący szkolenia z tego zakresu ze szczególnym uwzględnieniem zamówień NATO.

Ponadto zapewnia klientom wsparcie prawne przy procesie inwestycyjnym oraz w ramach bieżącej działalności gospodarczej klientów, w tym w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego a także prawa handlowego i spraw korporacyjnych.

Informacje praktyczne

Spotkanie odbędzie się 12 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego (Kraków, ul. Podole 60).

Wydarzenie jest bezpłatne.

Wymagana jest rejestracja (link do formularza).

Zapraszamy serdecznie!

Pozostałe

Wydarzenie

Stoisko PAIH w Sztokholmie na Nordic Organic Food Fair, Natural Beauty i Health Show 2024

Więcej

Wydarzenie

Spotkanie online: Rok z Cyfrową Wyprawką dla Firm. Digitalizacja polskich firm w dobie AI

Więcej

Wydarzenie

Misja gospodarcza PAIH na targi spożywcze Regal Branchentreff Wiedeń 2024

Więcej

Wydarzenie

Webinarium: Fintech w Indiach – wprowadzenie do sektora i ekosystemu ochrony własności intelektualnej

Więcej

Wydarzenie

Webinarium: aspekty prawne i kulturowe przy wejściu na rynek wietnamski w dobie EVFTA

Więcej

Wydarzenie

Webinarium „Szansa na rozwój Twojego biznesu w Japonii – Expo 2025 Osaka, Kansai. Branża medyczna i farmaceutyczna”

Więcej

Wydarzenie

Space Week w Małopolsce!

Więcej

Wydarzenie

Misja gospodarcza na The Next Web Conference 2024

Więcej

Wydarzenie

Akademia Biznesu PAIH w Krakowie!

Więcej

Wydarzenie

Zapraszamy na konferencję - Doing business in Spain!

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%