Ramię robota

Przemysł 4.0? Zaczynamy transformację cyfrową małopolskich firm - pomogą w tym Fundusze Europejskie!

Ruszył nabór projektów związanych z rozwojem MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Małopolski będą mogły przeznaczyć pozyskane dofinansowanie unijne na zakup rozwiązań w obszarze automatyzacji/cyfryzacji. Na wnioskodawców czeka 67 mln zł.

Jakie projekty uzyskają wsparcie?
Na dofinansowanie mogą liczyć pomysły, które pozwolą wprowadzić do działalności przedsiębiorstwa  produkty, usługi i procesy wykorzystujące rozwiązania m.in. z obszaru big data, sztucznej inteligencji, automatyki i robotyki, komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami. 

Kto może wziąć udział w naborze?
Nabór jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących działalność na terenie Małopolski.  

Jakie wydatki pokryje pomoc? 
W składanych projektach przedsiębiorstwa mogą skorzystać z zakupu usług doradczych, zakupu maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu komputerowego, a także usług szkoleniowych dotyczących podnoszenia kompetencji i umiejętności w procesach transformacji. 

O czym należy pamiętać? 
Projekty składane w ramach konkursu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej, który należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie. Plan transformacji cyfrowej musi zostać sporządzony przez podmiot posiadający stosowne doświadczenie w tego typu doradztwie. 

Ponadto, warto pamiętać, że projekty zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją są premiowane większą ilością uzyskanych punktów w ramach oceny merytorycznej. 

Jaki jest sposób finansowania?  
Wsparcie będzie udzielone w formie dotacji. Może mieć charakter pomocy de minimis, regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy dla MŚP na usługi doradcze lub udział w targach zależnie od kosztu objętego wsparciem. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie to 200 tys. zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi aż 3 mln zł.  

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?
Wnioski można składać do 4 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00, w systemie elektronicznym IGA dostępnym pod adresem: iga.malopolska.pl.

Gdzie szukać informacji? 
Regulamin naboru wraz z załącznikami znajdziesz TUTAJ.

Źródło: fundusze.malopolska.pl

Pozostałe

Informacja

Wsparcie unijne dla małych i średnich firm z Małopolski!

Więcej

Informacja

Za nami Konferencja "Miasto - przestrzeń dla biznesu. Synergia dla odbudowy Ukrainy"

Więcej

Informacja

Dotacje na instrumenty wsparcia eksportu

Więcej

Informacja

Ruszyły Bony na innowacje dla MŚP!

Więcej

Informacja

Ruszył nabór do projektu dla małopolskich gmin!

Więcej

Informacja

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie infrastruktury typu fablab

Więcej

Informacja

Nabór do programu Ścieżka SMART dobiega końca!

Więcej

Informacja

Małopolska pogłębia współpracę ze Stowarzyszeniem Nereus!

Więcej

Informacja

Za nami Małopolskie Forum Obsługi Inwestora i Eksportera

Więcej

Informacja

Zamówienia publiczne w Ukrainie

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%