abstract

Ogłoszenie VII konkursu INFOSTRATEG

Narodowe Centrum Badan i Rozwoju ogłosiło konkurs, który ma na celu rozwój polskiego potencjału SI poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce.

3Program INFOSTRATEG został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Wyznaczanie granic ośrodków o różnej gęstości w radiografii przemysłowej oraz w przemysłowej tomografii komputerowej dla celów precyzyjnego wyznaczania objętości.

Dla kogo?

Wnioskodawcy:

 • indywidualni: jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie;
 • konsorcja składające się maksimum z 3 podmiotów:
 • wyłącznie jednostek naukowych,
 • wyłącznie przedsiębiorstw,
 • jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Na co?

W konkursie mogą zostać dofinansowanie prace:

 • badania podstawowe;
 • badania przemysłowe;
 • eksperymentalne prace rozwojowe;
 • prace przedwdrożeniowe (wyłącznie dla jednostek naukowych);
 • prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wyłącznie dla przedsiębiorstw).

Eksperymentalne prace rozwojowe muszą być realizowane obligatoryjnie.

Jakie dofinansowanie?

Maksymalna wysokość dofinansowania poszczególnych faz projektu wynosi:

Faza I – 1,9 mln zł

Faza II – 2 mln zł

Faza III – 2 mln zł

Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) to:

 • w przypadku badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego NCBR Badań i Rozwoju, zwane: „rozporządzeniem MNiSW”;
 • w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
 • Nabór wniosków będzie trwał od 14 lipca do 15 września 2023 r. (do godz. 16:00) wyłącznie w systemie elektronicznym LSI (lsi.ncbr.gov.pl).

Konkurs obejmuje temat zgłoszony przez Główny Urząd Miar.

Więcej informacji na: www.gov.pl

Źródło: NCBR 

Pozostałe

Informacja

Specjalne wyróżnienie dla Małopolski

Więcej

Informacja

Nowy portal dla przedsiębiorców!

Więcej

Informacja

Nabory wniosków na dotacje dla przedsiębiorców

Więcej

Informacja

Kolejny nabór dla MŚP z sektora HoReCa

Więcej

Informacja

Dołącz do Zielonej Rewolucji: już dziś stań się częścią ekosystemu B2GreenHub!

Więcej

Informacja

Pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce 2.0

Więcej

Informacja

Zagrożenia dla sektora MŚP w erze cyfryzacji

Więcej

Informacja

Ukraińscy producenci - Twoja szansa na pozyskanie nowych dostawców!

Więcej

Informacja

Skorzystaj z bezpłatnego testu dojrzałości cyfrowej!

Więcej

Informacja

Granty na Eurogranty - rozwijaj swoją firmę z projektami unijnymi

Więcej

Partnerzy

Marka

Ta strona korzysta z plików cookies. Sprawdź naszą politykę cookies żeby dowiedzieć się więcej.

...........

0%