Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przeanalizował 35 miast średniej wielkości pod kątem ich atrakcyjności dla inwestorów poszukujących lokalizacji pod działalność biznesową i tworzenie nowych miejsc w sektorze usług biznesowych (BPO, SSC, IT, R&D).

Zapraszamy Państwa do lektury raportu stworzonego przez zespół badaczy ABSL, w którym wskazują na możliwe szanse rozwoju sektora w 35 badanych miastach średnich, poddając ocenie ich obecny potencjał i bariery dla inwestycji oraz przedstawiając rekomendacje działań, które pozwolą stworzyć odpowiednie warunki dla inwestorów w tych obszarach.

W dzisiejszych czasach, erze gospodarki póżnoindustrialnej oraz postindustrialnej, oprócz dynamicznej rozbudowy wielkich aglomeracji miejskich, które niekiedy osiągnęły albo zbliżają się do osiągnięcia apogeum wysoce zaawansowanych gałęzi gospodarki, istotną sprawą są perspektywy rozwoju branż gospodarczych w średnich miastach. Na obecnej pozycji, rodzą się pytania o to czy mniejsze miasta mają szansę stać się alternatywą dla dużych ośrodków w zakresie inwestycji BPO/SSC/IT?R&D, a także, które z tych miast mają największy potencjał w tym procesie. Na te i wiele innych pytań, odpowiedzi poszukiwali autorzy niniejszego raportu.

Lista badanych ośrodków obejmuje 35 miast, w tym dwa ośrodki wojewódzkie, 23 miasta, które w latach 1975-1998 były siedzibami województw oraz 10 innych miast o charakterze ośrodków subregionalnych albo lokalnych. Dziesięć z tych miast liczy 100 i więcej tysięcy mieszkańców, czternaście pomiędzy 50 a 100 tys., a pozostałych jedenaście między 25 a 50 tysięcy mieszkańców.

Pełny raport dostępny jest tutaj:

RAPORT

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny