Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi nabór wsród Jednostek Samorządu Terytorialnego z teren Małopolski zainteresowanych bezpłatnym udziałem w projekcie dotyczącym poprawy efektywności zarządzania usługami w zakresie obsługi inwestora.  

W dniu 30 listopada br. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) ogłosiło konkurs w ramach Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Przedmiotem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów na wdrażanie w administracji publicznej rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami w zakresie obsługi inwestora. Zgodnie z dokumentacją konkursową priorytetowym podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest samorząd województwa.

Cel projektu:

W/w projekt zakłada zapewnienie szerokiego wsparcia dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z Województwa Małopolskiego w zakresie obsługi inwestora oraz wypracowanie i wdrożenie jednolitych standardów jego obsługi na szczeblu samorządowym. Założeniem standaryzacji jest uzyskanie lepszej, sprawniejszej i bardziej profesjonalnej obsługi podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w danej gminie/ powiecie/ mieście, budowanie pozytywnego wizerunku poszczególnych JST w regionie i ich promocję jako miejsc do lokowania inwestycji, co w rezultacie może przyczynić się do ich rozwoju gospodarczego i napływu nowych przedsiębiorców.

Założenia:

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu wymagany jestudział jednostek samorządu terytorialnego z Małopolski na poziomie co najmniej 40% wszystkich JST z województwa (tj. minimum 81 JST). Wstępnie zakłada się rozpoczęcie realizacji projektu w IV kwartale br.

Uczestnictwo w ww. przedsięwzięciu oferuje dla każdej z JST bezpłatny udział w szkoleniach i zajęciach seminaryjnych dla jednego pracownika i jednego przedstawiciela kadry kierowniczej, które będą miały charakter spotkań organizowanych cyklicznie na terenie Polski, Małopolski lub na terenie gminy, konsultacji indywidualnych, a także praktycznych symulacji obsługi inwestora. Ponadto udział w projekcie zapewnia również możliwość nieodpłatnego:

a)      indywidualnego doradztwa prowadzonego przez wykwalifikowany w obszarze obsługi inwestora personel w zakresie wdrożenia standardu obsługi inwestora w urzędzie,

b)      wsparcia w zakresie elektronizacji procesu obsługi inwestoraw szczególności dostępu do informacji o ofercie inwestycyjnej zamieszczonej na stronie www urzędu oraz ofercie lokalizacyjnej opracowanej z wykorzystaniem generatora ofert inwestycyjnych,

c)      udziału pracowników jednostki samorządu terytorialnego w przedsięwzięciach mających na celu budowę lokalnych sieci współpracy na rzecz obsługi inwestora,

d)      udziału we wsparciu dotyczącym strategicznego podejścia do zarządzania rozwojem gospodarczymw jednostce samorządu terytorialnego.

Obowiązki JST wynikające z udziału w projekcie:

1)      oddelegowanie 1 pracownika i 1 przedstawiciela kadry kierowniczej (w przypadku gminy: wójt, burmistrz, prezydenta miasta albo zastępca, ewentualnie dla gminy w której kierownictwo jest jednoosobowe sekretrz lub skarnik; w przypadku powiatu: starosta lub członkowie zarządu powiatu) do udziału w cyklu szkoleń i seminarióww zakresie obsługi inwestora celem wypracowania i wdrożenia jednolitych standardów jego obsługi. Szkolenia i seminaria będą miały charakter spotkań organizowanych cyklicznie na terenie Polski, Małopolski lub na terenie gminy, konsultacji indywidualnych i praktycznych symulacji obsługi inwestora,

2)      wdrożenie wypracowanych w toku projektu standardów obsługi inwestora, co przyspieszy i ułatwi przygotowywanie ofert inwestycyjnych na terenie Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), a inwestorowi zapewni możliwość porównania ofert inwestycyjnych prezentowanej przez różne JST. Standaryzacja obejmie zarówno etap pozyskania inwestora, jego obsługi, jak i etap wsparcia po sprzedaży nieruchomości.

 

Dodatkowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje:

Edyta Spyrczyńska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 12 63-03-147

Andrzej Bańka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 12 63-03-124

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny