Zapraszamy do lektury kolejnego raportu - Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2017 – Województwo Małopolskie - powstałego na zamówienie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, który jest materiałem o atrakcyjności regionów. Raporty te są corocznie publikowane od 2008, co jest efektem wykorzystania w praktyce gospodarczej badań naukowych prowadzonych od 2002 roku, pod kierunkiem prof. dr hab. H. Godlewskiej-Majkowskiej w Szkole Głównej Handlowej, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, w Instytucie Przedsiębiorstwa.

Raport dostępny jest w zakładce Publikacje.

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe