Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handluto sieć wyspecjalizowanych przedstawicielstw, których głównym zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski.

Zagraniczne Biura Handlowe, umożliwią przedsiębiorcom dotarcie na rynki, które charakteryzuje największy potencjał pod kątem możliwości eksportowych oraz inwestycyjnych dla danej grupy produktów.

Główne zadania ZBHto wsparcie ekspansji zagranicznej firm, poprzez:  

  • współtworzenie sieci kontaktów z lokalnymi firmami i instytucjami,
  • organizację szkoleń dla polskich i zagranicznych firm,
  • weryfikację partnerów biznesowych,
  • organizacji misji gospodarczych,
  • udziale w imprezach wystawienniczych,
  • spotkaniach B2B,
  • wyszukiwaniu partnerów biznesowych,
  • we wprowadzeniu produktów na rynek,
  • tworzeniu kampanii promocyjnych i medialnych.

Więcej informacji na temat ZBH można znaleźć tutaj: https://www.paih.gov.pl/o_agencji/Zagraniczne_Biura_Handlowe#

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe