Polecamy materiał opracowany przez Urząd Statystyczny w Krakowie prezentujący dane o powiatach województwa małopolskiego m.in. z zakresu bezrobocia rejestrowanego, budownictwa mieszkaniowego oraz podmiotów gospodarki narodowej. Dodatkowo znaleźć też tam można wybrane dane z zakresu bezrobocia rejestrowanego oraz turystyki prezentowane z częstotliwością kwartalną, a dane demograficzne z częstotliwością półroczną i roczną.

Raport dostępny jest w zakładce Publikacje.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny