Dla samorządów
W aktualnym pilotażowym naborze jeden podmiot może złożyć maksymalnie 3 wnioski, przy czym pierwszy bez ograniczeń kwotowych, drugi do 30 mln zł, a trzeci do 5 mln złotych.

Dla samorządów
Program wyjazdu będzie skoncentrowany na poszukiwaniu efektywnych strategii prowadzących do harmonijnego rozwoju społecznego oraz poprawy jakości warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich.

Dla samorządów
Konkurs jest międzynarodową inicjatywą Instytutu Innowacji w Polityce z Wiednia, która docenia odważnych samorządowców wdrażających innowacyjne projekty.

Dla samorządów
Zamówienia dotyczą nie tylko sprzętu wojskowego, ale wszystkich aspektów życia codziennego, czyli produktów żywnościowych, odzieży, produktów rolnych, budowlanych, usług krawieckich, itd.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny