Dla samorządów
Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. Konkurs przeznaczony jest dla gmin z obszaru Województwa Małopolskiego.

Dla samorządów
Jednostki samorządu terytorialnego coraz częściej są celem cyberataków. Urząd Gminy Kościerzyna, Urząd Gminy w Lututowie, a ostatnio także Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego padły ofiarą cyberprzestępców. Powyższe przykłady pokazuj ...

Dla samorządów
W aktualnym pilotażowym naborze jeden podmiot może złożyć maksymalnie 3 wnioski, przy czym pierwszy bez ograniczeń kwotowych, drugi do 30 mln zł, a trzeci do 5 mln złotych.

Dla samorządów
Program wyjazdu będzie skoncentrowany na poszukiwaniu efektywnych strategii prowadzących do harmonijnego rozwoju społecznego oraz poprawy jakości warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny