Dla samorządów
Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przeanalizował 35 miast średniej wielkości pod kątem ich atrakcyjności dla inwestorów poszukujących lokalizacji pod działalność biznesową i tworzenie nowych miejsc w sektorze ...

Dla samorządów
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi nabór wsród Jednostek Samorządu Terytorialnego z teren Małopolski zainteresowanych bezpłatnym udziałem w projekcie dotyczącym poprawy efektywności zarządzania usługami w zakresie obsługi inwestora. &nb ...

Dla samorządów
Seminarium naukowe „Statystyka ziemi krakowskiej w 100-letniej historii Głównego Urzędu Statystycznego" organizowane jest przez Urząd Statystyczny w Krakowie wspólnie z Wojewodą Małopolskim w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod ...

Dla samorządów
Polecamy materiał opracowany przez Urząd Statystyczny w Krakowie prezentujący dane o powiatach województwa małopolskiego m.in. z zakresu bezrobocia rejestrowanego, budownictwa mieszkaniowego oraz podmiotów gospodarki narodowej. Dodatkowo znaleźć też tam można wybrane dane z zakre ...

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny