Dla samorządów
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego prowadzi nabór wsród Jednostek Samorządu Terytorialnego z teren Małopolski zainteresowanych bezpłatnym udziałem w projekcie dotyczącym poprawy efektywności zarządzania usługami w zakresie obsługi inwestora. &nb ...

Dla samorządów
Seminarium naukowe „Statystyka ziemi krakowskiej w 100-letniej historii Głównego Urzędu Statystycznego" organizowane jest przez Urząd Statystyczny w Krakowie wspólnie z Wojewodą Małopolskim w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod ...

Dla samorządów
Polecamy materiał opracowany przez Urząd Statystyczny w Krakowie prezentujący dane o powiatach województwa małopolskiego m.in. z zakresu bezrobocia rejestrowanego, budownictwa mieszkaniowego oraz podmiotów gospodarki narodowej. Dodatkowo znaleźć też tam można wybrane dane z zakre ...

Dla samorządów
Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handluto sieć wyspecjalizowanych przedstawicielstw, których głównym zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie ...

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe