Dla samorządów
Szanowni Państwo, Dziękujemy serdecznie za udział w Małopolskim Forum Obsługi Inwestora, które odbyło się w dniu 24.06.2020 r. za pośrednictwem platformy internetowej. Zachęcamy do zapozniania się z prezentacjami naszych prelegentów, które mogą okazać się dla Pa ...

Dla samorządów
Województwo Małopolskie wraz z Krakowskim Parkiem Technologicznym kontynnuje projekt Standardy Obsługi Inwestora w Małopolsce. Przystąpiliśmy do realizacji pierwszego zadania, którym jest analiza potrzeb szkoleniowych o ...

Dla samorządów
Uchwalona specustawa wprowadza przepisy umożliwiające JST udzielanie dodatkowej pomocy publicznej m.in. w formie zwolnień podatkowych oraz ulg w spłacie należności podatkowych / cywilnoprawnych, w szerszym niż dotychczas zakresie.

Dla samorządów
Województwo Małopolskie  przystąpiło do realizacji projektu pn. "Małopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS". Weź udział i zdobądź dofinansowanie swojego projektu!

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny