Dla samorządów
Uruchom stronę internetową urzędu gminy lub starostwa powiatowego w Serwisie Samorządów Jednostek Terytorialnych na rządowej platformie Gov.pl

Dla samorządów
Firma Samsung Engineering, we współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, pragnie zaprosić Państwa do realizacji projektu w formie partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie budowy oczyszczalni ścieków lub spalarni odpadów. Jesteśmy przekonani, że taka współpr ...

Dla samorządów
Konferencja skierowana jest do przedstawicieli instytucji udzielających zamówień z udziałem środków publicznych, w szczególności JST i ich jednostek organizacyjnych; instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców lub osób planujących rozpocząć działalność gosp ...

Dla samorządów
Rozpoczynamy przeprowadzanie analizy potrzeb szkoleniowych w zakresie stanu obsługi inwestora w małopolskich jednostkach samorządu terytorialnego. W trakcie realizacji badania, wybrani eksperci będą kontaktować się z przedstawicielami w gminach i przeprowadzać wywiady telefoniczne, któr ...

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny