Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą interaktywną mapą prezentującą tereny inwestycyjne typu greenfield (działki niezabudowane), tereny brownfield (działki zabudowane, zazwyczaj już wykorzystywane przemysłowo lub usługowo), a także hale.

Tereny inwestycyjne przedstawione na mapie stanowią w większości własność jednostek samorządu terytorialnego i zbywane są w drodze przetargu. Część z nich znajduje się na terenie stref aktywności gospodarczej. Część obszarów wymaga skupienia i scalenia. Zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Strefy aktywności gospodarczej (SAG) to wydzielone i kompleksowo przygotowane pod inwestycje obszary, odpowiadające zapotrzebowaniu potencjalnych inwestorów, tworzone najczęściej przez samorządy lokalne. Strefy aktywności gospodarczej posiadają uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący działalność produkcyjną lub usługową, sieć dróg wewnętrznych oraz uzbrojenie, a działki na terenie strefy mają powierzchnię zoptymalizowaną pod lokowanie obiektów związanych z działalnością gospodarczą. Strefy aktywności gospodarczej mogą pokrywać się z obszarami objętymi statusem specjalnych stref ekonomicznych.


Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny