Małopolska to silny ośrodek gospodarczy i bez wątpienia doskonałe miejsce dla rozwoju biznesu – śmiało można powiedzieć, że jesteśmy jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów Polski i Środkowej Europy.

Przemyślana strategia rozwoju województwa jest atutem dla przedsiębiorców oczekujących konkretnych rozwiązań oraz kompetentnego wsparcia samorządu i instytucji otoczenia biznesu. Dostęp do wykwalifikowanych kadr, bezpieczeństwo gospodarcze, bogata oferta nieruchomości oraz wysoki poziom jakości życia tworzą unikalny klimat inwestycyjny regionu, który przyciąga inwestorów zagranicznych. Stąd nie dziwi bardzo wysoka ocena naszego regionu w corocznych rankingach atrakcyjności inwestycyjnej.

Swój potencjał ekonomiczny Małopolska wzmacnia poprzez tworzenie warunków rozwoju dla branż priorytetowych regionu, takich jak sektor IT i ICT, chemiczny, energii zrównoważonej, biotechnologiczny i lifescience, metalowy, elektrotechniczny oraz sektor przemysłów kreatywnych.  Dzięki dynamicznemu postępowi tych specjalizacji budujemy swoją przewagę konkurencyjną zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

  • przygotowanie specjalistycznych opracowań dotyczących gospodarki regionalnej
  • dostęp do bazy ofert nieruchomości inwestycyjnych na terenie Małopolski
  • pomoc w kontaktach z administracją lokalną
  • informacje na temat oferty inwestycyjnej województwa
  • informacje o pomocy publicznej dla inwestorów, strefach inwestycyjnych, funduszach unijnych i grantach
  • promocję przedsięwzięć inwestycyjnych

 

Skorzystaj z naszych możliwości w rozwoju swojego biznesu !

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny