Przesłanie wypełnionej Karty Eksportera umożliwia BEZPŁATNE korzystanie z usług proeksportowych, które Małopolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, działające w strukturze Centrum Business in Małopolska (CeBiM), świadczy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa małopolskiego.

UWAGA: W przypadku wszystkich form prawnych, z wyjątkiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, Kartę Eksportera wypełnia osoba, wskazana w polu "Osoba do kontaktu".  

 

Dane kontaktowe


Informacje o firmie


Oddziały


Oczekiwania względem potencjalnego partnera zagranicznego


Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny