Przesłanie wypełnionej Karty Eksportera umożliwia BEZPŁATNE korzystanie z usług proeksportowych, które Małopolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, działające w strukturze Centrum Business in Małopolska (CeBiM), świadczy mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z terenu województwa małopolskiego.

Dane kontaktowe


Informacje o firmie


Oddziały


Oczekiwania względem potencjalnego partnera zagranicznego


Partnerzy CeBiM

 Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe