Na chwilę obecną brak jest dofinansowania działań proeksportowych na poziomie regionalnym, ze względu na trwające prace nad ustaleniami szczegółów Perspektywy Finansowej UE na lata 2021-2027.  

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny