Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego jest częścią systemu zarządzania regionem. Działalność Obserwatorium wspiera doskonalenie tego systemu poprzez realizację badań i wprowadzanie efektów prac w obieg szerokiej debaty publicznej.

Głównym celem działalności Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego jest dostarczanie informacji niezbędnej do monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski.
 

CELE MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM


 • Realizacja badań, analiz

 • Pozyskiwanie i dostarczanie danych i informacji

 • Dostarczanie rekomendacji i prognoz

 • Nawiązywanie i pogłębianie współpracy z instytucjami prowadzącymi badania oraz innymi regionami w Polsce i Europie

 • Zbieranie dobrych praktyk i upowszechnianie wypracowanej wiedzy

 

Przejdź do strony

 • Badawczo – analityczne

  Badanie tempa zmian zachodzących w rozwoju społeczno-gospodarczym Małopolski. Dostarczanie informacji i danych do formułowania wniosków i prognoz. Przekładanie wyników badań i rekomendacji z nich płynących na procesy decyzyjne.
 • Prognostyczno – projekcyjne

  Stawianie prognoz i opracowywanie scenariuszy zmian na podstawie posiadanych danych. Uwzględnianie postawionych wyzwań rozwojowych oraz identyfikowanie przyszłych potencjalnych wyzwań dla regionu.
 • Ewaluacyjne i monitoringowe

  Ocena oraz weryfikacja realizowanych i wdrażanych polityk publicznych głównie tych współfinansowanych ze środków unijnych.
 • Upowszechniająco – promocyjne

  Animowanie debat publicznych, prezentowanie wyników zrealizowanych badań oraz upowszechnianie wiedzy wśród szerokiego grona interesariuszy. Współpraca regionalna, ponadregionalna, krajowa i międzynarodowa w obszarze realizacji badań i wypracowywaniu informacji. Upowszechnianie dobrych praktyk.
 • Wdrażające

  Opracowanie systemu monitorowania i zarządzania wypracowanymi wnioskami i rekomendacjami.


Działania Obserwatorium współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach
Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 • Cyfrowa Biblioteka

  W Bibliotece zostały zgromadzone i udostępnione raporty, ekspertyzy, analizy i artykuły dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski. Biblioteka Obserwatorium jest kompendium wiedzy o województwie.

  przejdź do biblioteki
 • Moduł wizualizacji

  Moduł do wizualizacji jest narzędziem umożliwiającym przestrzenną prezentację danych gromadzonych w Obserwatorium. Moduł posiada także mechanizm do wygenerowania mapy, tabeli czy wykresu na podstawie własnych danych

  przejdź do wizualizacji
 • Model prognostyczny

  Aplikacja jest narzędziem umożliwiającym przeprowadzanie oraz porównywanie symulacji rozwoju województwa małopolskiego. Umożliwia wiarygodne modelowanie szeregu interwencji publicznych: wydatków unijnych w podziale na 12 kategorii ekonomicznych.

  przejdź do prognozy

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny