Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego jest częścią systemu zarządzania regionem. Działalność Obserwatorium wspiera doskonalenie tego systemu poprzez realizację badań i wprowadzanie efektów prac w obieg szerokiej debaty publicznej.

Głównym celem działalności Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego jest dostarczanie informacji niezbędnej do monitorowania rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski.
 

CELE MAŁOPOLSKIEGO OBSERWATORIUM


 • Realizacja badań, analiz

 • Pozyskiwanie i dostarczanie danych i informacji

 • Dostarczanie rekomendacji i prognoz

 • Nawiązywanie i pogłębianie współpracy z instytucjami prowadzącymi badania oraz innymi regionami w Polsce i Europie

 • Zbieranie dobrych praktyk i upowszechnianie wypracowanej wiedzy

 

Przejdź do strony

 • Cyfrowa Biblioteka

  W Bibliotece zostały zgromadzone i udostępnione raporty, ekspertyzy, analizy i artykuły dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego Małopolski. Biblioteka Obserwatorium jest kompendium wiedzy o województwie.

  przejdź do biblioteki
 • Moduł wizualizacji

  Moduł do wizualizacji jest narzędziem umożliwiającym przestrzenną prezentację danych gromadzonych w Obserwatorium. Moduł posiada także mechanizm do wygenerowania mapy, tabeli czy wykresu na podstawie własnych danych

  przejdź do wizualizacji
 • Model prognostyczny

  Aplikacja jest narzędziem umożliwiającym przeprowadzanie oraz porównywanie symulacji rozwoju województwa małopolskiego. Umożliwia wiarygodne modelowanie szeregu interwencji publicznych: wydatków unijnych w podziale na 12 kategorii ekonomicznych.

  przejdź do prognozy

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny