• Stopa bezrobocia (sierpień 2018) - 4,8%
  • bezrobotni zarejestrowani - 70,6 tys.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 4653,42 zł
  • Wg prognoz Małopolska, obok Mazowsza i Pomorza, nie odnotuje spadku liczby ludności do 2035 r., czego niestety w mniejszym lub większym stopniu doświadczą pozostałe polskie regiony.

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe