• Stopa bezrobocia - 4,8%
  • Bezrobotni zarejestrowani - 73,2 tys.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 5305,19 zł
    (Stan na kwiecień 2020 r.)

    Wg prognoz Małopolska, obok Mazowsza i Pomorza, nie odnotuje spadku liczby ludności do 2035 r., czego niestety w mniejszym lub większym stopniu doświadczą pozostałe polskie regiony.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny