Małpopolska:
 
  • stopa bezrobocia - 4,6 %
  • bezrobotni zarejestrowani - 71,9 tys.
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 6 506,01 zł
     

Kraków:

  • stopa bezrobocia - 2,8 %
  • bezrobotni zarejestrowani - 14,4 tys.
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw - 8 046,66 zł

 

Wg prognoz Małopolska nie odnotuje spadku liczby ludności do 2035 r., czego w mniejszym lub większym stopniu doświadczą pozostałe polskie regiony.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny