• Infrastruktura lotnicza - Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice – zlokalizowany ok. 11 km od centrum Krakowa. Oferuje ok. 150 połączeń rozkładowych do 114 portów w 32 krajach, w tym regularne połączenia m.in. z Wiedniem, Frankfurtem, Londynem, Paryżem i Chicago. Łącznie w 2019 roku lotnisko obsłużono 8,4 mln pasażerów, w 2021 r. - ok. 3 mln. Przepustowość dzienna terminala cargo wynosi 35 ton. 
  • Infrastruktura drogowa - sieć drogowa na terenie województwa małopolskiego składa się z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych o łącznej długości 28 tys.km.

Podstawowy szkielet układu drogowego w Małopolsce stanowią dwa ciągi komunikacyjne:

  • wschód – zachód, który stanowi międzynarodowa droga E40 obejmująca w województwie małopolskim autostradę A4 i drogę krajową nr 4,
  • północ – południe, który stanowi międzynarodowa droga E77 obejmująca w mojewództwie małopolskim drogę krajową nr 7.

Sieć dróg krajowych w Małopolsce stanowi 967,6 km - zarządzanych przez krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Szczegółowe informacje dotyczące sieci dróg krajowych w Małopolsce, a także realizowanych na nich inwestycji, mapy obrazujące przebieg dróg oraz kamery na drogach dostępne są na stronie GDDKiA

Siecią dróg wojewódzkich w Małopolsce, o łącznej długości 1 374,2 km, zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Szczegółowe informacje dotyczące sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce, a także realizowanych na nich inwestycji, mapy obrazujące przebieg dróg oraz kamery na drogach dostępne są na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

  • Infrastruktura kolejowa - główna linia kolejowa E30 (cześć transeuropejskiego korytarza TINA III). Przez obszar województwa małopolskiego przebiega 1 019,929 km linii kolejowych, w tym 171,201 km linii magistralnych, 603,603 km linii pierwszorzędnych, 201,449 km linii drugorzędnych oraz 43,676 km linii znaczenia miejscowego. Sieć kolejowa w Małopolsce zarządzana jest przez PKP Polskie linie Kolejowe S.A.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny