• 20% mieszkańców Polski w promieniu 100 km, granica ze Słowacją
 • Międzynarodowy Port Lotniczy KRAKÓW - BALICE – 150 połączeń rozkładowych do 114 portów w 32 krajach, regularne połączenia m.in. z Wiedniem, Frankfurtem, Londynem, Paryżem i Chicago - Łącznie w 2019 roku obsłużono 8 410 817 pasażerów, czyli o 24% więcej niż w 2018 roku, tj. o 1 641 448 więcej pasażerów niż w roku poprzednim. Przepustowość dzienna jego terminala Cargo wynosi 35 ton. Lotnisko oferowało w 2019 roku i 2020 roku połączenia do większości dużych miast w Europie Środkowej i Zachodniej
 • Infrastruktura drogowa - Sieć drogowa na terenie województwa małopolskiego składa się z dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych o łącznej długości 28.060 km. Podstawowy szkielet układu drogowego w Małopolsce stanowią dwa ciągi komunikacyjne:
  • wschód – zachód, który stanowi międzynarodowa droga E40 obejmująca w Województwie Małopolskim autostradę A4 i drogę krajową nr 4,
  • północ – południe, który stanowi międzynarodowa droga E77 obejmująca w Województwie Małopolskim drogę krajową nr 7.

  Układ ten rozbudowany jest o sieć dróg krajowych i wojewódzkich, a lokalnie o sieć dróg powiatowych i gminnych.

  Sieć dróg krajowych w Małopolsce stanowi 967,6 km dróg zarządzanych przez krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szczegółowe informacje dotyczące sieci dróg krajowych w Małopolsce, a także realizowanych na nich inwestycji, mapy obrazujące przebieg dróg oraz kamery na drogach dostępne są na stronie GDDKiA

  Siecią dróg wojewódzkich w Małopolsce, o łącznej długości 1 374,2 km, zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Na sieci tej zlokalizowanych jest 337 obiektów mostowych o łącznej długości 11 335 metrów + 1 prom. Szczegółowe informacje dotyczące sieci dróg wojewódzkich w Małopolsce, a także realizowanych na nich inwestycji, mapy obrazujące przebieg dróg oraz kamery na drogach dostępne są na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 • Infrastruktura kolejowa - Główna linia kolejowa E30 (cześć transeuropejskiego korytarza TINA III). Przez obszar województwa małopolskiego przebiega 1 019,929 km linii kolejowych, w tym 171,201 km linii magistralnych, 603,603 km linii pierwszorzędnych, 201,449 km linii drugorzędnych oraz 43,676 km linii znaczenia miejscowego. Sieć kolejowa w Małopolsce zarządzana jest przez PKP Polskie linie Kolejowe S.A.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny