• 2 ośrodek akademicki w Polsce pod względem liczby studentów (po województwie mazowieckim)
  • Liczba szkół wyższych - 30
  • Liczba studentów w roku akademickim 2017/2018 - 157,7 tys. osób
  • Liczba absolwentów w roku akademickim 2016/2017 - 53,6 tys. osób (o 5,4 tys., tj. o 11,2% więcej niż w poprzednim roku akademickim)
  • Liczba studentów z zagranicy w roku akademickim 2017/2018 -  8,4 tys. osób ze 111 krajów

 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny Małopolskie parki przemysłowe