• Małopolska jest drugim co do wielkości ośrodkiem akademickim w Polsce (po województwie mazowieckim) pod względem liczby studentów. W regionie jest 30 szkół wyższych. 
  • W roku akademickim 2019/2020 w Małopolsce było:

145,2 tys. studentów

40,7 tys. absolwentów

8,4 tys. studentów zagranicznych (z 122 krajów)

  • Największym ośrodkiem akademickim w województwie jest Kraków, gdzie na poziomie wyższym naukę pobierało 129,9 tys. osób.
  • Uczelnie wyższe, dostosowując się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, oferują wiele ciekawych kierunków kształcenia, takich jak m.in.: biotechnologia, IT, inżynieria materiałowa, chemia i inżynieria procesowa, elektronika i telekomunikacja, technologie chemiczne, wzornictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, filologie. 
  • Wśród wszystkich studiujących najwięcej było osób kształcących się w ramach następujących grup kierunków studiów:

Technika, przemysł i budownictwo – 30,9 tys. (21,6%)

Biznes administracja i prawo – 27,5 tys. (19,3%)

Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja – 18,8 tys. (13,2%)

Nauki humanistyczne i sztuka – 17,5 tys. (12,3%)

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny