• 2 ośrodek akademicki w Polsce pod względem liczby studentów (po województwie mazowieckim)
  • Liczba szkół wyższych - 28
  • Liczba studentów w roku akademickim 2018/2019 - 148,2 tys. osób
  • Liczba absolwentów w roku akademickim 2017/2018 - 43,2 tys. osób
  • Liczba studentów z zagranicy w roku akademickim 2018/2019 -  8,2 tys. osób ze 117 krajów
  • Największym ośrodkiem akademickim w województwie jest Kraków, gdzie na poziomie wyższym naukę pobierało 135,0 tys. osób. Znaczna liczba studentów kształciła się w: Tarnowie – 5,1 tys. osób, Nowym Sączu – 4,4 tys. i Nowym Targu – 2,1 tys.
  • Uczelnie wyższe, dostosowując się do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, oferują wiele ciekawych kierunków kształcenia, takich jak m.in.: biotechnologia, IT, inżynieria materiałowa, chemia i inżynieria procesowa, elektronika i telekomunikacja, technologie chemiczne, wzornictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie i marketing, filologie. Ma to odzwierciedlenie w występującej na terenie Małopolski dużej dostępności wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Wśród wszystkich studiujących największy udział miały osoby kształcące się w ramach następujących grup kierunków studiów: technika, przemysł i budownictwo (22,9%), biznes administracja i prawo (19,0%), nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja (13,3%) oraz nauki humanistyczne i sztuka (12,2%).

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny