• Pierwsze polskie województwo tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości w 2016. Ten prestiżowy tytuł to nagroda przyznawana tym regionom, które przedstawiły najbardziej przyszłościowe w Europie wizje rozwoju przedsiębiorczości.
  • Wzrost wartości eksportowanych towarów i usług z 5,7 miliarda EUR w 2010 roku do prawie 10,37 miliardów w 2019 roku.
  • Wysoka w skali Polski pozycja podmiotów sprzedających przez internet - 2,6% całego eksportu.
  • Na koniec 2019 roku w regionie zarejestrowanych było prawie 410 tys. podmiotów gospodarczych, a ich liczba systematycznie rośnie (ok. 10 000 nowych przedsiębiorstw co roku).
  • Kraków miastem start-upów - silna pozycja Krakowa na tle innych dużych miast wynika przede wszystkim z tego, że to właśnie tu działają najskuteczniejsi mentorzy, inwestorzy i organizacje wsparcia ekosystemu startupów, np.: Krakowski Park Technologiczny, #StartUP Małopolska, Hub:raum, Fundacja Wspierająca #omgkrk, Fundacja Kraków Miastem Startupów.
  • Kraków liderem centrum usług biznesowych - wśród 11 największych ośrodków usług biznesowych liderem pozostaje niezmiennie Kraków, zajmujący wiodące miejsca pod względem: całościowej oceny ośrodka jako miejsca prowadzenia działalności, dostępności puli talentów i wysoko wykwalifikowanej kadry. Obecnie w Krakowie zlokalizowanych jest ok. 250 centrów BPO/SSC.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny