• Pierwsze polskie województwo tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016. Ten prestiżowy tytuł to nagroda przyznawana tym regionom, które przedstawiły najbardziej przyszłościowe w Europie wizje rozwoju przedsiębiorczości.
  • Wzrost wartości eksportowanych towarów i usług z 5,7 miliarda EUR w 2010 roku do prawie 9 miliardów w 2017 roku,
  • Wysoka w skali Polski pozycja podmiotów sprzedających przez internet - 2,6% całego eksportu.
  • Ok 10 000 nowych przedsiębiorstw co roku
  • 3 województwo (po Mazowszu i Wielkopolsce) pod względem liczby nowych spółek w 2017 r.
  • Personel w branży B+R – 2 miejsce w Polsce – 10,2 osób na 1 tys. mieszkańców – średnia dla Polski: 6,5
  • Wartość kapitału zagranicznego w 2016 r. - 16,4 mld zł, 5. miejsce w kraju, po Mazowszu (94,5 mld zł), Wielkopolsce (23,3 mld zł), Dolnym Śląsku (16,7 mld zł) i Śląsku (16,6 mld zł).
  • Największy spośród wszystkich województw przyrost kapitału zagranicznego w 2016 r. w stosunku do roku 2015 - 30,5%.

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny