• Pierwsze polskie województwo tytułem Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016. Ten prestiżowy tytuł to nagroda przyznawana tym regionom, które przedstawiły najbardziej przyszłościowe w Europie wizje rozwoju przedsiębiorczości,
  • Wzrost wartości eksportowanych towarów i usług z 5,7 miliarda EUR w 2010 roku do prawie 10,37 miliardów w 2019 roku,
  • Wysoka w skali Polski pozycja podmiotów sprzedających przez internet - 2,6% całego eksportu.
  • Ok 10 000 nowych przedsiębiorstw co roku
  • 4 województwo (po Mazowszu, Wielkopolsce i Śląsku) pod względem liczby nowych spółek w 2018 r.
  • Personel w branży B+R – 2 miejsce w Polsce – 10,6 osób na 1 tys. mieszkańców – średnia dla Polski: 7,7 (2018)
  • Kraków mastem start-upów - silna pozycja Krakowa na tle innych dużych miast wynika przede wszystkim z tego, że to właśnie tu działają najskuteczniejsi mentorzy, inwestorzy i organizacje wsparcia ekosystemu startupów, np.: Krakowski Park Technologiczny, #StartUP Małopolska, Hub:raum, Fundacja Wspierająca #omgkrk, Fundacja Kraków Miastem Startupów,
  • Kraków liderem centrum usług biznesowych - wśród 11 największych ośrodków usług biznesowych liderem pozostaje niezmiennie Kraków, zajmujący wiodące miejsca pod względem: całościowej oceny ośrodka jako miejsca prowadzenia działalności, dostępności puli talentów i wysoko wykwalifikowanej kadry
  • Wartość kapitału zagranicznego w 2017 w Małopolsce r. - 1 343,3 mln USD. Największy spośród wszystkich województw przyrost kapitału zagranicznego w 2016 r. w stosunku do roku 2015 - 30,5%.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny