Turystyka w województwie małopolskim:

  • Najczęściej odwiedzany przez turystów region w Polsce.
  • Stolica regionu – Kraków. Najbardziej rozpoznawalna na świecie marka spośród wszystkich polskich miast.
  • Rozmiary ruchu turystycznego w Małopolsce wykazywały od wielu lat tendencję rosnącą (szczyt w 2019 r. - 17,8 mln turystów), aż do roku 2020, kiedy to ogłoszono pandemię SARS-CoV-2.
  • W 2021 roku Małopolskę odwiedziło 13,3 mln osób, w tym 1,29 mln odwiedzających z zagranicy (najwięcej z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji).
  • Szacunkowe wpływy Małopolski z turystyki w 2021 r. wyniosły 10,8 mld zł i były wyższe o 10% w stosunku do roku 2020 r. (w 2019 r. było to 15,2 mld. zł).
  • Województwo małopolskie charakteryzuje się stosunkowo niską sezonowością ruchu turystycznego, co jest zjawiskiem zdecydowanie korzystnym.
  • Dominującym celem przyjazdów do Małopolski jest wypoczynek i zwiedzanie zabytków.
  • Rozwinięta sieć szlaków turystycznych - np. Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Orlich Gniazd, Małopolska Trasa UNESCO.
  • Ponad 3 tys. km szlaków górskich i 1,8 tys. km szlaków rowerowych.
  • Ponad 300 wyciągów narciarskich.

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny