• Polska Strefa Inwestycji w Małopolsce - zgodnie z ustawą o zasadach wspierania nowych inwestycji z 2018 roku - cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat.Z zachęt mogą korzystać nie tylko duże, ale także mikro, małe i średnie firmy. Polska Strefa Inwestycji zastąpiła dotychczasowe zasady obowiązujące w specjalnych strefach ekonomicznych. 
  • Strefy aktywności gospodarczej (SAG) - to wydzielone i kompleksowo przygotowane pod inwestycje obszary, odpowiadające zapotrzebowaniu potencjalnych inwestorów, tworzone najczęściej przez samorządy lokalne. Strefy aktywności gospodarczej posiadają uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący działalność produkcyjną lub usługową, sieć dróg wewnętrznych oraz uzbrojenie. Działki na terenie strefy mają powierzchnię zoptymalizowaną pod lokowanie obiektów związanych z działalnością gospodarczą. Strefy aktywności gospodarczej mogą pokrywać się z obszarami objętymi statusem specjalnych stref ekonomicznych.
  • Rynek magazynowy - Małopolska jest regionem o dużym potencjale magazynowym, również ze względu na zasoby istniejących i budowanych powierzchni magazynowych. Na terenie Krakowa i okolic zlokalizowanych jest 17 parków magazynowych. Łączna powierzchnia magazynowa w województwie małopolskim to 553 tys m² (stan na luty 2020).
  • Rynek biurowy - Kraków jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się regionalnym rynkiem biurowym w Polsce. Obecnie w mieście dostępnych jest 1,6 mln m2 powierzchni biurowych, a kolejne 160 tys. m2 jest w trakcie budowy. Kraków systematycznie zajmuje drugie miejsce (zaraz po Warszawie) według zapotrzebowania na powierzchnię biurową. 

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny