• Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna w Małopolsce:
  • aktualna powierzchnia: 949 ha
  • liczba wydanych zezwoleń: ok. 250
  • nakłady inwestycyjne: 4,5 mld zł
  • liczba miejsc pracy: 23 tys.
  • nakłady inwestycyjne: 4,5 mld zł
 • 54 Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG), zlokalizowane w 42
 • 131 instytucji wspierających przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy w województwie małopolskim

 

Partnerzy CeBiM

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny