• Polska Strefa Inwestycji w Małopolsce - zgodnie z nową ustawą o zasadach wspierania nowych inwestycji w myśl, której cała Polska stała się specjalną strefą ekonomiczną. Nowe przepisy umożliwiają zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale przede wszystkim mikro, małe i średnie firmy. Polska Strefa Inwestycji zastąpiła dotychczasowe zasady obowiązujące w specjalnych strefach ekonomicznych. 
  • Strefy aktywności gospodarczej (SAG) to wydzielone i kompleksowo przygotowane pod inwestycje obszary, odpowiadające zapotrzebowaniu potencjalnych inwestorów, tworzone najczęściej przez samorządy lokalne. Strefy aktywności gospodarczej posiadają uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący działalność produkcyjną lub usługową, sieć dróg wewnętrznych oraz uzbrojenie, a działki na terenie strefy mają powierzchnię zoptymalizowaną pod lokowanie obiektów związanych z działalnością gospodarczą. Strefy aktywności gospodarczej mogą pokrywać się z obszarami objętymi statusem specjalnych stref ekonomicznych. Kwota przeznaczona ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (na lata 2014-2020) na tworzenie oraz rozbudowę Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) to 70,6 mln EUR / 305,2 mln PLN. 
  • Rynek magazynowy w Małopolsce - Korzystne położenie Małopolski, m.in. ze względu na dostęp do dróg umożliwiających łatwą komunikację z dowolnymi punktami na terenie Polski i Europy, może stanowić powód, dla którego warto inwestować i lokować miejsca magazynowe w tym regionie.Małopolska jest regionem o dużym potencjale magazynowym, również ze względu na zasoby istniejących i budowanych powierzchni magazynowych. Na terenie Krakowa i okolic zlokalizowanych jest 17 parków magazynowych. Łączna powierzchnia magazynowa w Małopolsce to 553 tys m² (luty 2020)
  • Rynek biurowy - Kraków jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się regionalnym rynkiem biurowym w Polsce. Kraków systematycznie zajmuje drugie miejsce, zaraz po Warszawie, według zapotrzebowania na powierzchnię biurową - popyt na powierzchnię biurową w 2019 r. (+12% w stosunku do 2018 r.). 
  • 45 ośrodków wsparcia innowacji i przedsiębiorczości (5 miejsce w kraju)
  • 15 inicjatyw klastrowych w regionie instytucji wspierających przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy w województwie małopolskim

 

Partnerzy

Małopolska Marr Krakowski Park Technologiczny